Odtrhnutie sietnice; liečba v Naro-Fominsku

Ruptúra ​​sietnice je získaná patológia očí, ktorá sa vyznačuje porušením integrity tkaniva sietnice, často s vysokým rizikom jej oddelenia v budúcnosti. Medzi klinickými prejavmi choroby odborníci zaznamenávajú fotopsiu, „muchy“ alebo „rubáš“ pred očami, ako aj výskyt centrálneho alebo periférneho hovädzieho dobytka. Na diagnostiku ruptúry sietnice počas oftalmologického vyšetrenia sa v B-móde predpisuje oftalmoskopia, visiometria, tonometria, biomikroskopia, fluorescenčná angiografia, OCT a ultrazvuk očí. Na liečenie patológie lamelárnou ruptúrou sa vykonáva laserová koagulácia. V prípade rozsiahlych lézií alebo makulárneho prasknutia sa vykoná vitrektomia.

Mnoho ľudí nevie, že je možné obnoviť zrak pomocou kapsúl CleanVision. Jedná sa o komplex, ktorý obsahuje jedinečné komponenty určené na liečbu a prevenciu očných chorôb. Podľa výrobcu tohto lieku teraz neexistuje podobný produkt s takýmito terapeutickými vlastnosťami!Kapsuly na obnovenie videnia - Cleanvision

Podrobný opis lieku Cleanvision si môžete prečítať v tomto článku. Oficiálna webová stránka výrobcu kapsuly Cleanvision nachádza sa na tejto adrese: https://cleanvisionnd.com/

Určite povedzte o tomto lieku ľuďom, ktorí majú problémy so zrakom!

Retinálna prestávka

Ruptúra ​​sietnice je lineárna alebo zaoblená perforácia sietnice, ktorá sa vyskytuje idiopaticky alebo pod vplyvom špecifických vonkajších podmienok. Prvýkrát bol opis medzery v makulárnej oblasti predstavený nemeckým oftalmológom G. Knappom v roku 1869. Ruskí oftalmológovia v roku 2013 opísali klinické prípady výskytu tejto patológie pri vystavení laserovému žiareniu.

Patológia je obzvlášť bežná u starších žien (po 60 rokoch). Jeho výskyt u mladých ľudí je spôsobený hlavne traumatickými zraneniami. Hlavným znakom ruptúry sietnice je nesúlad klinických symptómov so skutočnými zmenami, ku ktorým došlo pri vnútornej výstelke oka, ku ktorej dochádza v 45% prípadov. Často sa to stáva príčinou nedostatočnej diagnózy, kvôli ktorej je správna diagnóza stanovená už v neskorších štádiách.

Príčiny roztrhnutia sietnice

Roztrhnutie diery sa zvyčajne vyskytuje na pozadí periférnej degenerácie sietnice. V existujúcej zóne riedenia sa v tomto prípade objavuje synechiae medzi vnútornou očnou membránou a sklovcom. Sú to patologické adhézie, ktoré môžu vyvolať výskyt prasknutí chlopne. To sa deje v dôsledku vniknutia koloidných hmôt zo sklovca do priestoru medzi ním a sietnicou. V prípade výrazných synechií spôsobujú prasknutie membrány s následným uvoľnením. V oblasti zubnej línie spôsobuje narušenie integrity sietnice poranenie očí alebo iatrogénne poranenia.

Cleanvision  Diagnostika a liečba erózie rohovky

Príčinou makulárneho pretrhnutia sietnice traumatickej povahy je priechod nárazovej vlny pozdĺž pozdĺžneho profilu očnej bulvy. Spúšťačom rozvoja tejto patológie sa niekedy po chirurgickej liečbe regmatogénneho odlúčenia stáva nesúlad s odporúčaniami lekára.

Jednou z hlavných úloh v prípade ruptúry sietnice sú atrofické zmeny vo foveolárnych fotoreceptoroch, zvýšenie IOP a tvorba epiretinálnej membrány sú tiež dôležité. Príčinou tohto ochorenia môžu byť okrem toho deštruktívne zmeny v sklovci alebo centrálna chorioretinálna degenerácia.

V makulárnej zóne dochádza k poškodeniu vnútornej očnej membrány v dôsledku skorej cystickej sklerotickej degenerácie alebo retinálnej ischémie. V plochej časti ciliárneho tela sú slzy často vyvolané nepreniknuteľným poranením očí. Tento proces sa veľmi často zhoršuje lokálnym otrasom mozgu. Táto patológia môže byť spôsobená zvýšenou fyzickou námahou, traumou na tvári a hlave, stresom, zvýšeným vnútroočným tlakom, ako aj krátkozrakosťou.

Známky sietnice

Sietnice sú trhliny úplné a lamelárne. Pri úplných prasknutiach sa poškodia všetky vrstvy vnútornej očnej membrány, pri lamelách dochádza k čiastočnému porušeniu ich povrchových častí. Klinické príznaky závisia úplne od stupňa postihnutia vrstiev sietnice a od miesta poškodenia. V niektorých prípadoch sa pretrhnutie sietnice neprejavuje dosť dlho alebo sa objavuje iba pri vysokom zaťažení zraku. Ak sa patologický proces vyskytuje iba v jednom oku, môžu sa vyskytnúť príznaky, keď sa zdravé oko uzavrie.

V prípade úplného pretrhnutia sietnice si pacienti všimnú náhly výskyt „zábleskov svetla“ pred očami. Tento symptóm sa vysvetľuje napätím vnútornej očnej membrány alebo podráždením zrakového nervu. Pri lamelárnom charaktere poškodenia sa fotopsia vyskytuje iba vo veľmi zriedkavých prípadoch. Súčasne sa ich výskyt spravidla vyskytuje v tmavej miestnosti alebo na pozadí výsledného stresu. Pacienti zvyčajne nie sú schopní určiť presný čas sietnice. Ruptúra ​​sietnice niekedy niekedy ustupuje s následným obnovením funkcie videnia.

V prípade, že sietnicové oddelenie sprevádza jeho zadné oddelenie alebo krvácanie do sklovca, ľudia majú pred očami pocit „závoja“ alebo „muchy“. V mieste medzery v periférnych častiach sietnice sa vyskytujú poruchy zorného poľa. Makulárne pretrhnutie sietnice vedie k zníženiu zrakovej ostrosti, čo sa vysvetľuje akumuláciou tekutiny v subretinálnom priestore. So zväčšovaním veľkosti medzery vznikajú stredné škvrny. Zvýšenie IOP, ku ktorému dochádza v tomto prípade, môže vyvolať atrofiu zrakového nervu, ktorá zvyčajne končí slepotou. Pri excentrickom umiestnení defektu to nemá vplyv na ostrosť zraku.

Cleanvision  4 základné indikácie pre výmenu objektívu

Medzi komplikácie ruptúry sietnice odborníci nazývajú jej odlúčenie, ako aj výskyt hyphemy, hemoftalov alebo atrofie nervov.

Diagnóza patológie

Na diagnostiku ruptúry sietnice v Centre for Vision Correction, oftalmológovia zbierajú anamnestické údaje, vykonávajú oftalmoskopiu, visiometriu, tonometriu, biomikroskopiu. Okrem toho budete potrebovať údaje z optickej koherenčnej tomografie (OCT) a ultrazvukového vyšetrenia očí (v režime B).

Oftalmoskopia pomáha odhaliť okrúhle alebo pozdĺžne medzery v oblasti ciliárneho telesa, v oblasti fovea a na periférii sietnice. Poruchy sietnice majú rôzne hĺbky a dĺžky. Ak sa prasknutie poškodí, nájdu sa všetky vrstvy membrány, na spodku ktorej sa nachádza lézia pigmentového epitelu, ako aj dystrofické ložiská vizualizované ako žlté bodky. Po stranách medzery sú okraje sietnice opuchnuté.

Metóda visiometrie sa používa na určenie stupňa zníženia ostrosti zraku. V prípade excentrického prasknutia nie sú narušené funkcie videnia. Pri rozsiahlych chybách sietnice sa často vyskytuje slepota.

Hyphema alebo hemoftalmus vznikajúci na pozadí ruptúry sietnice vyvoláva zvýšenie vnútroočného tlaku, ktorý sa zistí pri vykonaní tonometrie. Biomikroskopické vyšetrenie odhaľuje jasné okraje oblasti pretrhnutia sietnice. V subretinálnom priestore je vizualizovaná akumulácia tekutín. Poškodená oblasť je pokrytá spojivovým tkanivom, ktoré postupom času dokáže vytvoriť pseudomembránu. Dlhodobý priebeh ochorenia vedie k výskytu cystických zmien pozdĺž okraja medzery, ktoré následne vedú k hyperplázii sietnice alebo atrofii.

Procedúra OCT pomáha vizualizovať ruptúru sietnice a detekovať zmeny v okolitom tkanive. Umožňuje určiť hĺbku a rozsah defektu a všeobecne vyhodnotiť stav vitreomakulárneho povrchu. Ultrazvukové skenovanie v režime B pomáha identifikovať medzeru, vyšetriť celkový stav poškodenej membrány a sklovca.

Ak je to potrebné, môže sa priradiť pomocná diagnostická možnosť, fluorescenčná angiografia na rozlíšenie ruptúry sietnice od choroidálnej neovaskularizácie.

Liečba sietnicových sĺz

Voľba taktiky pri liečbe ruptúry sietnice závisí od jej umiestnenia, dĺžky a hĺbky. Jeho drobné zranenia a lamelárne slzy si vyžadujú iba dynamické pozorovanie očným lekárom, pretože tieto defekty často ustupujú samy od seba.

Cleanvision  Byliny na ošetrenie šedého zákalu - 7 osvedčených liekov

Ak neexistujú žiadne známky regenerácie, odborníci na Očnej klinike v Kurzenkovej odporúčajú vykonať laserovú koaguláciu. V našom centre sa tento postup vykonáva pomocou argónového lasera, kvôli vlastnostiam ktorých v miestach prasknutia vedie vysoká teplota k lokálnej koagulácii retikulárneho tkaniva a jeho „privareniu“ k podkladovým vrstvám cievovky.

Na výkon postačuje regionálna anestézia. Výhodou tejto techniky je možnosť lokálnej expozície, ktorá neovplyvňuje zdravé tkanivá.

V prípade úplného makulárneho pretrhnutia sietnice je možné predpísať operáciu nazývanú vitrektomia. Zásah sa vykonáva endoskopickou metódou, pri ktorej sa tvoria tri malé rezy. Prvý rez je potrebný na dodanie tekutiny do oka, ktorá udržuje vnútroočný tlak. Účelom druhého prístupu je zabezpečiť osvetlenie. Tretí rez je vytvorený na vykonávanie chirurgických zákrokov. Pomocou vákuových pinziet sa pri viacnásobnom zväčšení odstráni sklovitá membrána. Na konci operácie je postihnutá oblasť sietnice fixovaná perfluórdekalínom alebo inými umelými polymérmi. Vďaka tejto metóde je možné zabrániť exiatiu iatrogénnej trakcie sietnice. Okrem toho táto operácia nejakým spôsobom umožňuje obnoviť videnie pacienta.

Prognóza a prevencia

Neexistuje účinná prevencia ruptúry sietnice. Medzi preventívne opatrenia spravidla patrí dodržiavanie bezpečnostných pravidiel doma av práci, ak osoba pracuje s materiálmi, ktoré si vyžadujú ochranné vybavenie – okuliare alebo prilby. V prípade prasknutia sietnice je prognóza života a postihnutia vždy určená veľkosťou postihnutej oblasti. Menšie poškodenie vnútornej očnej membrány je náchylné na nezávislú regresiu. Pacientom s týmto typom poškodenia sa zobrazuje iba pozorovanie oftalmológa. Pri včasnej diagnostike a liečbe iných foriem medzier je prognóza priaznivá. Pri neexistencii včasnej adekvátnej liečby je riziko slepoty vysoké, čo vedie k zdravotnému postihnutiu osoby.

Náklady na liečbu ruptúry sietnice v Naro-Fominsku

Ceny za liečbu ruptúry sietnice v našej klinike sú stanovené na základe individuálneho stavu očí pacienta a zvolenej taktiky liečby. Ceny nájdete v sekcii CENY.

Obráťte sa na profesionálov a my sa staráme o zrak!

Cleanvision Slovensko