Priateľský strabizmus – liečba (2)

Liečba priateľského strabizmu by mala byť zameraná na vytvorenie správnej polohy očí a rozvoj binokulárneho videnia. Len obnovenie normálnych vizuálnych funkcií môže zabezpečiť stabilitu ortoforie (optikotropie) – symetrickej priamej polohy očí.

Liečba pacientov so strabizmom začína od okamihu diagnózy a má často komplexný nleopto-orthopto-chirurg-orthopto-diploptický charakter.

1. Vytvorenie priaznivého „podnebia“ na rozvoj binokulárneho videnia (prevencia infekčných chorôb, posilnenie zdravia dieťaťa, vykonávanie pracovného režimu, primerané usporiadanie nábytku, správne osvetlenie pracoviska, kvalitné hračky, knihy atď.).

2. Korekcia ametropie pomocou okuliarov. Na tento účel sa určuje klinická refrakcia av prípade potreby sa v najmladšom veku (počas prvého roku života) predpisuje optimálna korekcia ametropie pomocou okuliarov. Pod vplyvom tejto korekcie zmizne akomodačný strabizmus a čiastočne sa prispôsobí strabizmus a refrakčná alebo ani-humstropická amblyopia sa nevyvíja.

3. Liečba amblyopie (pleoptika). Pretože pri vývoji binokulárneho videnia by ostrosť zraku horšia ako viditeľné oko mala byť najmenej 0,2 – 0,3, jednou z najbežnejších metód liečby amblyopie je „priama oklúzia“ (vypnutie lepšieho oka pred videním). Oklúzia (Obr. 65) sa vykonáva počas 2-6 mesiacov s pravidelným (raz týždenne) monitorovaním videnia oboch očí, pretože je možné dočasné zníženie videnia vypnutých očí.

Zvyčajne s účinnosťou tohto spôsobu liečby zraková ostrosť v prvých týždňoch rýchlo stúpa. Ďalšou podmienkou pre liečbu amblyopie s prezieravosťou (ale nie s krátkozrakosťou) je súčasné cvičenie amblyopického oka rôznymi vizuálnymi záťažami (kreslenie okolo obrysov obrazov, rozmiestnenie malých mozaík, vytriedenie rôznych druhov obilnín, čítanie malých tlačov atď.). Za určitých podmienok môže liečba začať s reverznou oklúziou, zatiaľ čo horšie viditeľné oko sa vypne na 1-3 týždne a potom je makula podráždená (s fixáciou mimo centrum).

Pre rýchlejšiu liečbu amblyopie hyperopiou sa používa aktívna stimulácia retinálnej škvrny svetlom (laserom).

Cleanvision  Dystrofia rohovky (2)

Kanalizácia sa široko používa pri liečbe amblyopie („pokuta“, „trest“). Táto metóda spočíva vo vytvorení pacienta pomocou pohárov s rôznou silou umelej anizometrie. Zároveň sa vedome zhoršuje vízia vodcu, ktorý pod vplyvom šošoviek vidí lepšie (toto oko je „pokutované“) a amblyopické oko sa stáva fixačným. Penalizácia sa líši od oklúzie tým, že ani jedno oko nie je úplne vypnuté od vizuálneho aktu, a to pomáha znižovať akomodatívnu konvergenciu a eliminovať odchýlky.

Penalizácia by sa mala začať u malých detí čo najskôr, t. ihneď po stanovení diagnózy.

Pri významnom uhle odchýlky oka je liečba amblyopie neúčinná. V takýchto prípadoch je najprv potrebné odchýlku operatívne znížiť alebo odstrániť a následne liečiť amblyopiu priamou oklúziou alebo penalizáciou.

4. Vykonávanie ortoptických cvičení na rôznych zariadeniach v závislosti od závažnosti (najmenej 0,1 s centrálnou fixáciou) a povahy videnia, ako aj od veku detí. Ortoptické cvičenia sú zamerané na rozvoj binokulárneho videnia. Ortoptika trvá 6 – 12 mesiacov, kým sa nestanoví stabilné binokulárne videnie s ubytovaním a do času operácie – s čiastočne ubytovaným a neprispôsobivým strabizmom (Obr. 66–68). Na obnovenie alebo rozvoj binokulárneho videnia za určitých podmienok sa používa korekcia pomocou hranolových okuliarov. Diplomatika spočíva v spôsobení javu dvojitého videnia a jeho funkčného potlačenia. Diplomatika sa vykonáva pre deti od prvých rokov života v priebehu roka.

5. Použitie chirurgickej liečby s nedostatočnou účinnosťou pleopto-orthopto-diploptickej liečby strabizmu. Operácia sa najlepšie vykonáva vo veku 3 až 4 rokov, keď dieťa zvládne cvičenia kombinácií a zlúčení. Včasná chirurgická liečba bez predchádzajúcich ortoptických cvičení je indikovaná hlavne pri veľkých uhloch odchýlky oka u malých detí s vrodeným strabizmom. U dospelých sa chirurgický zákrok môže vykonať kedykoľvek, v závislosti od želania pacienta.

Výber chirurgického zákroku závisí od stavu okulomotorického aparátu a uhlu odchýlky oka. V súčasnosti je obvyklé vykonávať iba také operácie, pri ktorých svaly zostávajú spojené s očnou guľou, pretože tieto operácie sa môžu do určitej miery merať. Aby sa oslabil sval, vykonáva sa jeho recesia (pohyb), čiastočná myotómia (neúplná pitva), tenomyoplastika (predlžovanie) a ďalšie, a na posilnenie (skrátenie) sa vykonáva resekcia časti svalovej šľachy a prorafia (predný pohyb). Správnu polohu očí je možné obnoviť vo veľkej väčšine prípadov (až do 90%).

Cleanvision  Spôsoby liečby glaukómu s otvoreným uhlom obnovujú videnie

Menšiu odchýlku, ktorá zostane po operácii, možno ďalej odstrániť pomocou ortoptodiploptického ošetrenia. Opakované operácie sú zriedka potrebné. Pri striedavom strabizme sa uprednostňujú simultánne operácie na svaloch rovnakého mena v oboch očiach [E. Kovalevsky, 1978]. Toto je obzvlášť dôležité, pretože všetky operácie s deťmi sa vykonávajú v celkovej anestézii. Pri svedectve sa vykonávajú aj kombinované operácie, keď súčasne oslabujú (recesiu) jeden a posilňujú (skracujú) druhý (resekčný) sval na jednom a potom na druhom oku.

6. Pooperačná liečba zahŕňa rovnaké princípy ako predoperačná liečba a jej cieľom je obnova a rozvoj binokulárneho videnia. Je to veľmi rozmanité a individuálne. Ak sa pred liečbou nedosiahne úplný úspech pri liečbe amblyopie, musí sa v liečbe pokračovať aj po operácii.

Vývoj binokulárneho videnia pod vplyvom liečby vyžaduje v priemere 2 roky. Dosiahnutie stabilného binokulárneho videnia je teoreticky možné iba vo viac ako 70% prípadov.

Liečba detí priateľským strabizmom by mala byť prísne individuálna a postupná. Medzi jednotlivými fázami liečby by sa mala zaviesť prísna (zdokumentovaná) kontinuita. Na zabezpečenie rýchleho, systematického a vysoko účinného odstraňovania strabizmu a amblyopie u detí sa v našej krajine vytvoril harmonický systém špecializovaných detských očných inštitúcií: materské škôlky (očné) materské školy; Detské izby na ochranu zraku, očné sanatóriá, špecializované rekreačné tábory, očné nemocnice v nemocniciach.

Mnoho ľudí nevie, že je možné obnoviť zrak pomocou kapsúl CleanVision. Jedná sa o komplex, ktorý obsahuje jedinečné komponenty určené na liečbu a prevenciu očných chorôb. Podľa výrobcu tohto lieku teraz neexistuje podobný produkt s takýmito terapeutickými vlastnosťami!Kapsuly na obnovenie videnia - Cleanvision

Podrobný opis lieku Cleanvision si môžete prečítať v tomto článku. Oficiálna webová stránka výrobcu kapsuly Cleanvision nachádza sa na tejto adrese: https://cleanvisionnd.com/

Určite povedzte o tomto lieku ľuďom, ktorí majú problémy so zrakom!
Cleanvision Slovensko