Čo je to analýza krvného koagulogramu, prepis u dospelých a norma v tabuľke

V dnešnej správe sa uvažuje o koagulograme: o aký druh analýzy, normy, dešifrovania ide. Kvôli prehľadnosti sme údaje umiestnili do tabuliek.

Koagulologický krvný test je komplexné laboratórne vyšetrenie hemostázy. Hlavnou funkciou hemostázy je účasť na procese zastavenia krvácania a využívania krvných zrazenín. Analýza vám umožňuje diagnostikovať poruchy mechanizmov zrážania krvi a vyžaduje sa tiež pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a pri určovaní príčin potratu.

Mnoho ľudí nevie, že je možné obnoviť zrak pomocou kapsúl CleanVision. Jedná sa o komplex, ktorý obsahuje jedinečné komponenty určené na liečbu a prevenciu očných chorôb. Podľa výrobcu tohto lieku teraz neexistuje podobný produkt s takýmito terapeutickými vlastnosťami!Kapsuly na obnovenie videnia - Cleanvision

Podrobný opis lieku Cleanvision si môžete prečítať v tomto článku. Oficiálna webová stránka výrobcu kapsuly Cleanvision nachádza sa na tejto adrese: https://cleanvisionnd.com/

Určite povedzte o tomto lieku ľuďom, ktorí majú problémy so zrakom!

Mechanizmy zrážania krvi

Narušenie integrity tkanív a krvných ciev aktivuje začatie sledu biochemických reakcií proteínových faktorov, ktoré poskytujú zrážanie krvi počas krvácania. Konečným výsledkom je tvorba trombu z fibrínových vlákien. K zrážaniu krvi vedú 2 hlavné spôsoby:

 • interné – na jeho vykonanie je potrebný priamy kontakt krvných buniek a subendotelovej membrány krvných ciev;
 • vonkajší – aktivovaný proteínovým antitrombínom III, vylučovaný poškodenými tkanivami a cievami.

Každý z týchto mechanizmov je neúčinný, avšak vytvára úzky vzťah, ktorý nakoniec prispieva k zastaveniu krvácania. Porušenie kompenzačných mechanizmov hemostatického systému je jednou z príčin trombózy alebo krvácania, čo predstavuje hrozbu pre ľudský život a zdravie. To zdôrazňuje dôležitosť včasnej diagnostiky stavu hemostatického systému.

Coagulogram – aká je táto analýza?

Pacienti sa často pýtajú – čo je to krvný koagulogram, napríklad pred operáciou alebo počas tehotenstva, a prečo je také dôležité ho užívať?

Koagulogram je lekárska analýza na vyhodnotenie stavu systému, ktorý spúšťa a zastavuje mechanizmus zrážania krvi.

Povinné vyšetrenie pred operáciou z dôvodu možného rizika krvácania počas operácie. V prípade poruchy hemostatického systému môže byť pacientovi odmietnutý chirurgický zákrok, ak je riziko krvácania príliš veľké. Neschopnosť implementovať jeden z koagulačných mechanizmov môže spôsobiť potrat.

Účinnosť liečby akejkoľvek patológie ovplyvňujúcej hemostatický systém vyžaduje prísnu kontrolu a vykonáva sa prostredníctvom príslušného vyšetrenia. Pozitívna dynamika naznačuje správnosť zvolenej taktiky a priaznivý výsledok. Absencia zlepšenia vyžaduje okamžitú korekciu liečebného režimu odborníkom.

Čo je obsiahnuté v koagulograme krvi?

Koagulogramové ukazovatele: protrombínový index (IPT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR), fibrinogénový proteín, antitrombín (AT III), aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT) a proteínový fragment (D-dimér).

PTI a INR

Pomocou dvoch parametrov – PTI a INR je možné vyhodnotiť normálne fungovanie vonkajšej a všeobecnej dráhy zrážania krvi. V prípade poklesu séra skúmanej koncentrácie proteínových faktorov sa odchýlka uvažovaných kritérií pozoruje vo väčšej miere od normy.

Zistilo sa, že protrombín je produkovaný pečeňovými bunkami (hepatocyty) a na jeho normálne fungovanie je potrebný vitamín K. V prípade jeho hypofunkcie (nedostatok) dochádza k zlyhaniu v procesoch tvorby trombusovej zrazeniny. Táto skutočnosť je základom liečby ľudí s predispozíciou k trombóze a patológiám CCC. Podstatou liečby je predpisovanie liekov, ktoré narúšajú normálnu syntézu vitamínu. Obidve kritériá sa používajú na určenie stupňa účinnosti tejto taktiky.

Cleanvision  Najlepšie techniky a cvičenia na obnovenie videnia, solizácie, palmy a ďalšie

Vzorec pre výpočet protrombínového indexu:

Kde

PTI std. – množstvo času stráveného na zbalenie plazmy v kontrolnej vzorke po pridaní koagulačného faktora III.

Koagulogram INR sa vypočíta pomocou tohto vzorca:

MIC (International Sensitivity Index) je štandardný koeficient.

Je známe, že uvažované hodnoty sú charakterizované inverznou koreláciou, to znamená, že čím vyšší je index protrombínového času, tým nižšia je INR. Toto tvrdenie platí aj pre nepriamy vzťah.

fibrinogénu

Syntéza proteínov fibrinogénu sa uskutočňuje v hepatotocytoch. Pod vplyvom biochemických reakcií a štiepiacich enzýmov nadobúda aktívnu formu vo forme fibrínového monoméru, ktorý je súčasťou krvnej zrazeniny. Nedostatok bielkovín môže byť spôsobený dvoma dôvodmi: vrodené genetické mutácie a ich nadmerné vyčerpanie v dôsledku biochemických reakcií. Tento stav sa vyznačuje nadmerným krvácaním a zlou koaguláciou krvi.

Okrem toho, pri porušovaní integrity tkanív v dôsledku mechanického poškodenia alebo zápalových procesov, je produkcia fibrinogénu významne zvýšená. Meranie koncentrácie proteínov vám umožňuje diagnostikovať patológie kardiovaskulárneho systému (CVS) a pečene a tiež posúdiť riziko možných komplikácií.

AT III

AT III je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorých hlavnými producentmi sú hepatocyty a endotel, ktoré lemujú vnútornú dutinu ciev. Hlavnou funkciou je potlačenie zrážania krvi inhibíciou fungovania trombínu. Normálnym pomerom týchto dvoch proteínov sa dosiahne stabilita hemostázy. Nedostatočná syntéza antitrombínu vedie k zvýšeným koagulačným procesom a kritickej úrovni trombózy.

APTT v koagulograme je kritérium, ktoré vám umožňuje vyhodnotiť normálnu implementáciu vnútornej cesty. Jeho trvanie je priamo závislé od koncentrácie kininogénu (prekurzora polypeptidov) a rôznych proteínových koagulačných faktorov.

Hodnota APTT sa stanoví zmeraním času, ktorý sa strávi vytvorením plnohodnotnej krvnej zrazeniny, keď sa do experimentálnej vzorky pridajú reagenty. Odchýlka od kritéria na väčšiu stranu normy vedie k zvýšeniu frekvencie krvácania av menšej miere k nadmernej tvorbe krvných zrazenín. Okrem toho je prijateľné izolované použitie APTT, aby bolo možné spoľahlivo monitorovať účinnosť použitia antikoagulačných liekov.

D-dimér

Zvyčajne by krvná zrazenina mala nakoniec podstúpiť deštrukciu (deštrukciu). Meraním veľkosti D-diméru je možné stanoviť účinnosť a úplnosť tohto procesu. V prípade neúplného rozpustenia trombusu sa zaznamená zvýšenie kritéria. Ďalej je prijateľné použitie D-diméru na kontrolu účinnosti antikoagulačnej liečby.

Norma a dekódovanie krvného koagulogramu u dospelých v tabuľke

V tabuľke sú uvedené všetky ukazovatele koagulogramu (čo znamená každé kritérium a dekódovanie).

PTI%

INR

Fibrinogén, g / l

AT III,%

APTT, sec

D-dimér, mcg FEU / ml

VekNormálne hodnotyDôvody zvýšeniaDôvody poklesu
AkýkoľvekOd 70 po 125· Diseminovaný syndróm intravaskulárnej koagulácie (DIC);
· Trombóza;
· Zvýšená funkčná aktivita proconvertínu.
· Nedostatok koagulačných faktorov;
· Vývoj mutantných proteínov, ktoré sa nemôžu zúčastňovať na biochemických procesoch;
Hypofunkcia vitamínu K;
· Leukémia v akútnom štádiu;
· Patológia srdcového svalu;
· Choroby pečene (chronická hepatitída, cirhóza, rakovina);
· Porušenie žlčovodov;
Zhubný nádor pankreasu;
· Užívanie liekov, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi.
Do 3 dní1,1-1,37Podobné ako PTIPodobné ako PTI
Do 1 mesiaca1-1,4
Až 1 rokov0,9-1,25
1-6 rokov0,95-1,1
6-12 rokov0,85-1,25
12-16 rokov1-1,35
Staršie ako 16 rokov0,85-1,3
Akýkoľvek1,75 – 3,6· Akútna fáza infekčného procesu;
· Porušenie prirodzenej obrany tela;
· Patológia srdca;
· Onkopatológia;
· Zhubné poškodenie lymfatického tkaniva;
Ochorenie obličiek
· Chronická vírusová hepatitída;
· Porušenie integrity tkanív neznámej etiológie.
· Vrodená neprítomnosť fibrinogénneho proteínu;
· DIC syndróm;
· Dedičná hemofília;
· Ochorenie pečene;
· Závažný stupeň malígnej onkopatológie;
· Anémia;
· Rozsiahla infekcia tela baktériami;
· Nedostatok makroživín a mikroživín v dôsledku porúch trávenia;
· Reakcia na transfúziu krvi.
Do 3 dní57-90Porušenia procesu výroby a odtoku žlče;
Hypofunkcia vitamínu K;
Menštruácia;
· Užívanie antikoagulancií;
· Chronický nadmerný obsah globulínov v dôsledku ochorenia pečene.
· Vrodená chyba;
· DIC syndróm;
· Tvorba krvných zrazenín v hlbokých žilách;
· Ochorenie pečene;
Srdcový infarkt;
Zápalové poškodenie črevných tkanív;
· Zhubné nádory;
Sepsa orgánov.
Do 1 mesiaca60-85
Až 1 rokov70-135
1-6 rokov100-135
6-12 rokov95-135
12-16 rokov95-125
Staršie ako 16 rokov65-127
Akýkoľvek20,8 – 37· Vrodená chyba;
· Nízke koncentrácie vitamínu K;
Genetické mutácie
· DIC syndróm;
· Poškodenie obličiek alebo pečene;
· Anémia;
· Užívanie antikoagulancií.
· Krvácanie pred použitím biomateriálu;
Onkologické ochorenie.
Akýkoľvek0 – 0,55· Trombóza;
· DIC syndróm;
· Infekcia tela;
· Mechanické zranenia;
· Cancer.

Dôležité: Pri výbere referenčných (normálnych) hodnôt by sa mal brať do úvahy vek subjektu.

Vlastnosti

Lekár, chirurg, gynekológ alebo hepatológ môže predpísať krvný test na koagulogram. Okrem toho sa v každom prípade vyberie osobitný súbor kritérií. Stanovené ukazovatele koagulogramu sa môžu líšiť od dvoch po úplný komplex, ktorý zahŕňa všetkých 6 kritérií. Ukazovatele pokročilej analýzy sú dôležité pre komplexné komplexné hodnotenie fungovania mechanizmov, ktoré zabezpečujú zrážanie krvi.

Cleanvision  Prečo sa tieto nepríjemné príznaky objavujú vždy Príčiny neustále červených očí

Malo by sa poznamenať, že dekódovanie v koagulograme krvi pre dospelých by malo vykonávať striktne odborník. Nezávislý výklad je neprípustný na účely výberu liečby, čo môže viesť k komplikáciám choroby a smrti. Predmetná analýza navyše nestačí na stanovenie konečnej diagnózy. Mal by sa používať v kombinácii s ďalšími laboratórnymi a inštrumentálnymi metódami.

Odchýlka od normy

Malo by sa poznamenať, že malá odchýlka od normy o desatiny alebo stotiny jednotky nemá diagnostický význam. Je to kvôli denným výkyvom všetkých laboratórnych odčítaní osoby, ako aj individuálnym charakteristikám.

Významné odchýlky od referenčných hodnôt získavajú diagnostickú hodnotu – o niekoľko alebo viac jednotiek. Desaťnásobné zvýšenie kritéria naznačuje závažné štádium patológie a vyžaduje okamžitú liečbu.

Koagulogram počas tehotenstva

Počas tehotenstva je povinná podrobná analýza koagulogramu pre všetky ženy. Táto skutočnosť sa vysvetľuje skutočnosťou, že k porušeniu mechanizmov zabezpečujúcich koaguláciu krvi môže dôjsť dlho bez klinických príznakov.

Štandardná frekvencia vyšetrení je raz za každé trimester, avšak ak má žena kŕčové žily, obličkovú alebo pečeňovú nedostatočnosť alebo chronické autoimunitné patológie, potom sa frekvencia podľa uváženia lekára zvyšuje.

Normálne hodnoty pre tehotné ženy

Pri dekódovaní výsledkov by sa mal brať do úvahy presný týždeň tehotenstva, pretože ukazovatele sa pre každý z nich líšia.

AT III,%

APTT, sec

D-dimér, mcg FEU / ml

Tehotenský týždeňReferenčné hodnoty
Podobné ako u tehotných žien: 70 až 125
13-200,55-1,15
20-300,49-1,14
30-350,55-1,2
35-420,15-1,15

Fibrinogén, g / l

Až 132,0-4,3
13-203-5,4
20-303-5,68
30-353-5,5
35-423,1-5,8
42-3,5-6,55
13-2075-110
20-3070-115
30-3575-115
35-4270-117
Podobné hodnoty pre tehotné ženy: 20,8 – 37
Až 130-0,5
13-200,2-1,43
20-300,3-1,68
30-350,3-2,9
35-420,4-3,15

Kto potrebuje koagulogram?

Hlavné indikácie pre rozšírené vyšetrenie osoby:

 • podozrenie na DIC;
 • vykonávanie operácie;
 • časté krvácanie z ďasien alebo krvácanie z ďasien;
 • hematómy neznámej etiológie;
 • chronická anémia;
 • ťažká a dlhotrvajúca menštruácia;
 • prudké nevysvetliteľné zníženie ostrosti zraku;
 • trombóza;
 • prítomnosť anamnézy príbuzných hemostatických porúch;
 • detekcia lupusových protilátok;
 • Choroby CVD s pridruženými patológiami;
 • vnútromaternicová retardácia rastu;
 • obvyklé potraty (neustále potraty dieťaťa).

Hemostasiogram a koagulogram – aký je rozdiel?

Ľudia sa často obávajú tejto otázky – aký druh analýz predstavuje koagulogram a hemostasiogram a existujú medzi nimi nejaké rozdiely?

Koagulogram je súčasťou hemostaziogramu, ktorý vám umožňuje priamo vyhodnotiť správnu implementáciu koagulačných mechanizmov. Hemostaziogram je zasa rozšírená diagnóza, ktorá berie do úvahy celé bunkové zloženie krvi (červené krvinky, neutrofily) a ukazovatele obsiahnuté v hemostáze (hematokrit, trombocrit).

Ako urobiť analýzu na koagulograme?

Najspoľahlivejšie výsledky sa dosiahnu presnou implementáciou metodiky analýzy. Dôležitá je aj správna príprava na krvný koagulogram.

Najčastejšou otázkou je, či je potrebné odobrať vzorku na koagulograme nalačno alebo nie? Áno, biomateriál by sa mal užívať prísne na lačný žalúdok. Minimálny interval po poslednom jedle by mal byť 12 hodín. Proces trávenia potravy je komplexný viacstupňový proces, do ktorého sú zapojené všetky ľudské biologické tekutiny. Nedodržanie tohto pravidla môže mať za následok falošné výsledky.

Príprava na vyšetrenie znamená aj odstránenie fyzického a emocionálneho stresu osoby najmenej 1 hodinu pred odobratím materiálu. Ťažký stres mení stav ľudských tkanív, ako aj biochemické zloženie tekutín. A predtým, ako pôjdete do ošetrovacej miestnosti, odporúča sa sedieť v laboratóriu najmenej 15 minút na voľnej pozícii a pokúsiť sa čo najviac upokojiť.

Užívanie antikoagulancií výrazne skresľuje výsledky až do úplnej nepresnosti. Preto musia byť, rovnako ako akékoľvek iné lieky (vrátane perorálnych kontraceptív) vylúčené na 3 dni. V prípade nemožnosti – upozorniť zamestnanca laboratória na všetky prijaté lieky.

Na 30 minút je zakázané fajčiť a na deň piť alkohol. Od transfúzie krvi by mal uplynúť najmenej 1 mesiac, pretože to môže významne skresliť hodnotu fibrinogénu a APTT.

Čo ovplyvňuje výsledok?

Ak sa vyskytne aj jedna z nasledujúcich podmienok poškodenia biomateriálu, analýza sa musí zrušiť, výsledok sa považuje za neplatný:

 • porušenie teplotného režimu skladovania alebo odoberania biomateriálov;
 • hemolýza – deštrukcia červených krviniek;
 • prítomnosť mastných inklúzií v sére;
 • objem červených krviniek sa kriticky odchyľuje od normy;
 • prítomnosť antikoagulačných molekúl v biomateriáli v dôsledku užívania drog.

Opakovaný odber vzoriek z biomateriálu by sa mal vykonávať v súlade so všetkými pravidlami.

Koľko dní sa robí koagulogram?

Štátna klinika poskytuje možnosť zložiť analýzu s minimálnym súborom ukazovateľov, spravidla ide o koagulogram PTI a INR. Termín neprekročí 1 deň, pričom sa nezapočítava deň prevzatia biomateriálu.

Súkromné ​​kliniky ponúkajú obmedzenú verziu analýzy (cena začína od 200 rubľov) a rozšírenú rozšírenú (od 1500 rubľov). Dátum je podobný ako v štátnych laboratóriách.

V súhrne je teda potrebné zdôrazniť, že:

 • včasné odhalenie hemostatických porúch môže významne znížiť riziko možného krvácania alebo nadmerného zrážania krvi, čo ohrozuje tvorbu krvných zrazenín;
 • pred uvedením biomateriálu je dôležité sa správne pripraviť;
 • tieto laboratórne ukazovatele nestačia na stanovenie konečnej diagnózy, pretože odchýlka od normy môže byť spôsobená mnohými patologickými stavmi. Definícia konečnej diagnózy znamená použitie ďalších laboratórnych a inštrumentálnych diagnostických metód.

V roku 2014 promovala s vyznamenaním na Vysokej škole vzdelania federálneho štátneho rozpočtu na Orenburgskej štátnej univerzite s titulom mikrobiológia. Absolvent postgraduálneho štúdia FSBEI HE Štátna agrárna univerzita v Orenburgu.

V roku 2015 Inštitút bunkovej a intracelulárnej symbiózy v pobočke Ural Ruskej akadémie vied absolvoval ďalšie vzdelávanie v rámci doplnkového odborného programu „Bakteriológia“.

Laureát all-ruskej súťaže o najlepšiu vedeckú prácu v nominácii "Biologické vedy" v roku 2017.

Cleanvision Slovensko