Przyjazny zez – leczenie (2)

Leczenie przyjaznego zeza powinno mieć na celu stworzenie prawidłowej pozycji oczu i rozwój widzenia obuocznego. Tylko przywrócenie normalnych funkcji wzrokowych może zapewnić stabilność ortoforii (optikotropia) – symetryczna, bezpośrednia pozycja oczu.

Leczenie pacjentów ze zezem rozpoczyna się od momentu rozpoznania i często ma złożony charakter nleopto-orthopto-chirurg-orthopto-dyplomatyczny.

1. Stworzenie „klimatu” sprzyjającego rozwojowi widzenia obuocznego (zapobieganie chorobom zakaźnym, wzmacnianie zdrowia dziecka, wykonywanie trybu pracy, rozsądne rozmieszczenie mebli, odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, dobrej jakości zabawki, książki itp.).

2. Korekta ametropii okularami. W tym celu określa się refrakcję kliniczną i, jeśli to konieczne, w najmłodszym wieku (w pierwszym roku życia) zalecana jest optymalna korekcja ametropii okularami. Pod wpływem tej korekcji zez akomodacyjny znika, a częściowo zez akomodacyjny maleje, a nie rozwija się niedowidzenie refrakcyjne lub niedomowe.

3. Leczenie niedowidzenia (pleoptyki). Ponieważ dla rozwoju widzenia obuocznego ostrość wzroku gorsza niż widzenie oka powinna wynosić co najmniej 0,2-0,3, jedną z najczęstszych metod leczenia niedowidzenia jest „bezpośrednia okluzja” (wyłączenie lepszego oka z aktu widzenia). Okluzja (ryc. 65) jest przeprowadzana przez 2-6 miesięcy z okresowym (raz w tygodniu) monitorowaniem widzenia obu oczu, ponieważ możliwe jest tymczasowe pogorszenie widzenia wyłączonego oka.

Zwykle wraz ze skutecznością tej metody leczenia ostrość wzroku szybko wzrasta w pierwszych tygodniach. Kolejnym warunkiem leczenia niedowidzenia z dalekowzrocznością (ale nie z krótkowzrocznością) jest jednoczesne szkolenie niedowidzącego oka przy różnych obciążeniach wizualnych (rysowanie po konturach obrazów, układanie małych mozaik, sortowanie różnych rodzajów zbóż, czytanie drobnego druku itp.). W pewnych warunkach leczenie można rozpocząć od odwrotnej okluzji, natomiast gorzej widzące oko wyłącza się na 1-3 tygodnie, a następnie plamka jest podrażniona (z utrwaleniem poza środkiem).

W celu szybszego leczenia niedowidzenia za pomocą nadwzroczności stosuje się aktywną stymulację plamki siatkówki światłem (laser).

Cleanvision  Leczenie i zapobieganie chemozie spojówek

Kanalizacja jest szeroko stosowana w leczeniu niedowidzenia („grzywna”, „kara”). Ta metoda polega na stworzeniu pacjenta za pomocą okularów o różnej sile sztucznej anizometrii. Jednocześnie wizja lidera, który widzi lepiej, pod wpływem soczewek, jest świadomie pogorszona (to oko jest „ukarane grzywną”), a oko niedowidzące staje się utrwalone. Kary różnią się od okluzji tym, że ani jedno oko nie jest całkowicie wyłączone z działania wizualnego, a to pomaga zmniejszyć konwergencję akomodacyjną i wyeliminować odchylenie.

U małych dzieci należy rozpocząć karę jak najwcześniej, tj. natychmiast po diagnozie.

Przy znacznym kącie odchylenia oka leczenie niedowidzenia jest nieskuteczne. W takich przypadkach należy najpierw zmniejszyć lub wyeliminować odchylenie, a następnie leczyć niedowidzenie przez bezpośrednią okluzję lub karę.

4. Przeprowadzanie ćwiczeń ortoptycznych na różnych urządzeniach w zależności od nasilenia (nie mniej niż 0,1 z centralnym utrwaleniem) i charakteru widzenia, a także wieku dzieci. Ćwiczenia ortopedyczne mają na celu rozwój widzenia obuocznego. Ortoptyka trwa 6–12 miesięcy do momentu ustabilizowania widzenia obuocznego z zakwaterowaniem i do czasu operacji – ze częściowo akomodacją i zezem bez zakwaterowania (ryc. 66–68). Aby przywrócić lub rozwinąć widzenie obuoczne w określonych warunkach, stosuje się korekcję za pomocą okularów pryzmatycznych. Diploptics polega na wywołaniu zjawiska podwójnego widzenia i jego funkcjonalnego tłumienia. Dyplomacja jest przeprowadzana dla dzieci od pierwszych lat życia w ciągu roku.

5. Zastosowanie leczenia chirurgicznego z niewystarczającą skutecznością leczenia pleobo-ortopedyczno-dyplomowego zeza. Operację najlepiej wykonywać w wieku 3-4 lat, gdy dziecko opanowało ćwiczenia „łączenia” i „łączenia”. Wczesne leczenie chirurgiczne bez wcześniejszych ćwiczeń ortopedycznych jest wskazane głównie pod dużymi kątami odchylenia oka u małych dzieci z wrodzonym zezem. U dorosłych operację można wykonać w dowolnym momencie, w zależności od życzeń pacjenta.

Wybór interwencji chirurgicznej zależy od stanu aparatu okoruchowego i kąta odchylenia oka. Obecnie zwyczajowo wykonuje się tylko takie operacje, w których mięśnie pozostają połączone z gałką oczną, ponieważ operacje te można w pewnym stopniu zmierzyć. W celu osłabienia mięśnia wykonuje się jego recesję (ruch), częściową miotomię (niepełne rozwarstwienie), tenomyoplastykę (wydłużanie) i inne, a dla wzmocnienia (skracania) wykonuje się resekcję części ścięgna mięśniowego i profilowanie (ruch przedni). Prawidłową pozycję oczu można przywrócić w zdecydowanej większości przypadków (do 90%).

Cleanvision  Metody leczenia erozji rogówki

Niewielkie odchylenie pozostałe po operacji można dalej wyeliminować za pomocą leczenia ortopoptodipoptycznego. Powtarzane operacje są rzadko wymagane. Przy naprzemiennym zeza preferowane są jednoczesne operacje na mięśniach o tej samej nazwie w obu oczach [E. Kovalevsky, 1978]. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wszystkie operacje u dzieci są wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Kiedy przeprowadza się zeznanie, wykonywane są połączone operacje, gdy jednocześnie osłabia się (recesję) jeden i wzmacnia (skraca) drugi mięsień (resekcję) na jednym, a potem na drugim oku.

6. Leczenie pooperacyjne opiera się na tych samych zasadach co przedoperacyjne i ma na celu przywrócenie i rozwój widzenia obuocznego. Jest bardzo różnorodny i indywidualny. Jeżeli całkowity sukces w leczeniu niedowidzenia nie został osiągnięty przed operacją, leczenie to należy kontynuować po operacji.

Rozwój widzenia obuocznego pod wpływem leczenia wymaga średnio 2 lat. Osiągnięcie stabilnego widzenia obuocznego jest teoretycznie możliwe w nie więcej niż 70% przypadków.

Leczenie dzieci z przyjaznym zezem powinno być ściśle indywidualne i etapowe. Pomiędzy każdym etapem leczenia należy wprowadzić ścisłą (udokumentowaną) ciągłość. Aby zapewnić szybką, systematyczną i wysoce skuteczną eliminację zeza i niedowidzenia u dzieci, w naszym kraju utworzono harmonijny system wyspecjalizowanych placówek dziecięcych: przedszkoli (oczu); pokoje ochrony wzroku dla dzieci, sanatoria oka, specjalistyczne obozy rekreacyjne, szpitale okulistyczne w szpitalach.

Wiele osób nie wie, że można przywrócić widzenie za pomocą kapsułek CleanVision. Jest to kompleks, który zawiera unikalne składniki przeznaczone do leczenia i zapobiegania chorobom oczu. Według producenta tego leku, teraz nie ma podobnego produktu o takich właściwościach terapeutycznych!Kapsułki do przywracania wzroku - Cleanvision

Szczegółowy opis leku Cleanvision można przeczytać w tym artykule. Oficjalna strona producenta kapsułek Cleanvision znajduje się pod tym adresem: https://cleanvisionnd.com/

Pamiętaj o tym leku dla tych, którzy mają problemy ze wzrokiem!
Cleanvision Polska