Korekcja chirurgiczna zeza u osoby dorosłej

Zez jest powszechnie uważany za chorobę wieku dziecięcego, ponieważ rozwija się głównie w dzieciństwie. U dorosłych zez objawia się głównie w przypadkach, w których prawidłowe leczenie nie zostało przeprowadzone w dzieciństwie lub w wyniku czynników wtórnych (udar i wiele innych chorób).

Lekarze twierdzą, że rodzice nie tylko zauważają zez u dziecka w odpowiednim czasie, ale także kierują dziecko do profesjonalnego leczenia okulistycznego.

Według statystyk Ministerstwa Zdrowia Rosji w chwili obecnej u niektórych dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym diagnozuje się pewne wady wzroku, a zeza rozwija się u 2% dzieci. Ważne jest, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie, a następnie, z dużym prawdopodobieństwem, wadę można całkowicie wyeliminować.

W dzieciństwie ćwiczy się metody leczenia zeza bez operacji, im starszy pacjent, tym trudniej jest poradzić sobie z problemem z technikami stron trzecich, należy skorzystać z operacji. W wieku dorosłym problematyczne jest również przywrócenie poprzedniej zdolności wzrokowej do narządu wzroku.

Zez jest diagnozą stawianą pacjentom, u których jedno oko odchyla się od osi środkowej i jest stale w tej pozycji. Odchylenie może wystąpić w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Wielu jest przekonanych, że zez jest wyłącznie efektem kosmetycznym i nie powoduje dyskomfortu dla pacjenta.

W rzeczywistości zez jest poważnym odchyleniem funkcjonalnym, wieloaspektową patologią, która, gdy się pojawi, zakłóca dalszy normalny rozwój całego układu wzrokowego. Pacjenci ze zezem często mają problemy z ostrością wzroku, z postrzeganiem otaczającego obrazu. Tak więc, jeśli osoba dorosła bez problemów ze wzrokiem normalnie widzi otaczające przedmioty, wówczas pacjent ze zezem widzi wszystko w trójwymiarowej płaszczyźnie (jak rysunek wydrukowany na papierze).

Pomimo faktu, że zez objawia się głównie tymi samymi objawami klinicznymi, wyróżnia się ponad 20 postaci choroby. Najprostszy podział choroby dotyczy wrodzonego i nabytego zeza.

Wrodzony zez objawia się u dziecka natychmiast po urodzeniu. Przyczyną problemu mogą być następujące przyczyny:

  1. Uraz dziecka podczas porodu;
  2. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe u dziecka w macicy;
  3. Narodziny dziecka przed terminem;
  4. Zaburzenia ogólnoustrojowe w ciele noworodka;
  5. Procesy patologiczne w układzie nerwowym.
Cleanvision  10 ograniczeń po laserowej korekcji wzroku

Zez w dzieciństwie może również wywoływać różne wady wzroku. Stają się przyczyną nieprawidłowego rozwoju układu wzrokowego, w wyniku czego pozycja źrenic jest nieprawidłowa. Zez w dzieciństwie często wiąże się również z wrodzonym osłabieniem mięśni oka.

Nabyte zez u dzieci pojawia się głównie w wieku od półtora do trzech lat. W tym wieku dziecko ma niewystarczająco rozwinięty mechanizm wzrokowy, w wyniku czego każda poważna choroba zakaźna może powodować rozwój zeza. Wraz z pojawieniem się odry, szkarlatyny, grypy i innych chorób zakaźnych zaleca się obserwację równolegle z okulistą w celu terminowej identyfikacji problemów.

Pojawienie się zeza w wieku dorosłym może wystąpić z dwóch powodów:

  • Resztkowy zez, który został nabyty przez pacjenta w dzieciństwie i nie wyleczony;
  • Nabyto zeza. Często występuje z powodu współistniejących chorób – problemów z tarczycą, różnorodnych formacji nowotworowych w mózgu, udaru mózgu.

Warto zauważyć, że najczęściej nie można zidentyfikować głównej przyczyny pojawienia się nabytego zeza w wieku dorosłym.

Wiele osób nie wie, że można przywrócić widzenie za pomocą kapsułek CleanVision. Jest to kompleks, który zawiera unikalne składniki przeznaczone do leczenia i zapobiegania chorobom oczu. Według producenta tego leku, teraz nie ma podobnego produktu o takich właściwościach terapeutycznych!Kapsułki do przywracania wzroku - Cleanvision

Szczegółowy opis leku Cleanvision można przeczytać w tym artykule. Oficjalna strona producenta kapsułek Cleanvision znajduje się pod tym adresem: https://cleanvisionnd.com/

Pamiętaj o tym leku dla tych, którzy mają problemy ze wzrokiem!

Leczenie zeza

Leczenie zeza w wieku dorosłym odbywa się wyłącznie poprzez korekcję chirurgiczną. Podczas zabiegu lekarz uzyskuje dostęp do mięśni okoruchowych i ustawia je w nowej pozycji, aby wyrównać oś źrenicy do normy.

Tylko operacja nie przerywa leczenia. Po operacji pacjentowi przepisuje się specjalną gimnastykę oka i wykonuje się korekcję optyczną. Tylko takie podejście do rozwiązania problemu pozwala zachować wynik na długi czas.

Cleanvision  Niebezpieczeństwo odwarstwienia siatkówki

We współczesnych klinikach okulistycznych lekarze mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu operacji chirurgicznych i stosowaniu zachowawczych metod leczenia. Jeśli w dzieciństwie rozwój mięśni oka odbywa się na specjalnych symulatorach, to po 18 roku życia wszyscy pacjenci są wysyłani na operację.

Istota operacji

Istota techniki chirurgicznej korekcja zeza polega na osłabieniu lub wzmocnieniu mięśnia wzrokowego. Wzmocnienie przeprowadza się w stosunku do słabego mięśnia, osłabienie przeprowadza się w stosunku do silnego mięśnia. Wielkość interwencji chirurgicznej dobiera się indywidualnie w każdym przypadku.

Na charakter interwencji wpływa bezpośrednio stan nerwów ruchowych u pacjenta, wiek pacjenta, a także kąt odchylenia niezdrowego oka.

Najczęściej stosuje się kombinowaną technikę interwencji, gdy lekarz działa zarówno na silne, jak i słabe mięśnie, aby osiągnąć lepszy wynik. W takim przypadku interwencja chirurgiczna odbywa się w kilku etapach, każdy nowy etap pozwala dostosować wynik uzyskany w poprzednim etapie.

Operacja wykonywana jest w znieczuleniu. Rodzaj leku znieczulającego i sposób jego wprowadzania do organizmu dobiera się w zależności od cech ciała pacjenta.

Po osiągnięciu wyniku metodą chirurgiczną pacjentowi przepisuje się leczenie zachowawcze. Takie podejście pozwala prawie całkowicie zrehabilitować nerwy wzrokowe.

Jeśli pacjent w pełni zastosuje się do wszystkich zaleceń lekarzy, przywrócenie prawidłowej pozycji oka w 90% zakończy się sukcesem. Wynik jest utrzymywany przez długi czas bez potrzeby powtarzanej interwencji.

Często w chirurgicznej metodzie interwencji stosuje się technikę stosowania niestandardowych szwów. Ta technika jest najbardziej zaawansowana w dziedzinie leczenia zeza. Istota techniki jest następująca: lekarz prowadzący nakłada szwy mięśniowe w taki sposób, aby po operacji można było skorygować wynik, aby poprawić efekt.

Strabismus, nawet jeśli przejawił się w wieku dorosłym, od dawna nie jest już wyrokiem. W nowoczesnych klinikach lekarze z powodzeniem ćwiczą interwencję chirurgiczną w celu przywrócenia prawidłowej pozycji oczu. Warto pamiętać, że im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku.

Cleanvision  Przyjazny zez - leczenie (2)
Cleanvision Polska