Οξεία Γλαύκωμα – Αιτίες και Θεραπεία

Το γλαύκωμα είναι μια ύπουλη ασθένεια των ματιών που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο, το οποίο ως εκ τούτου απειλεί την όραση και την πλήρη τύφλωση. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ή ακόμα και να είναι συγγενής. Αλλά ιδιαίτερα συχνά, το γλαύκωμα συμβαίνει σε μεσήλικες και ηλικιωμένους.

Προηγουμένως, δεν υπήρχε ομοιόμορφη εικόνα του μηχανισμού ανάπτυξης και των αιτίων της νόσου. Το γλαύκωμα συμβαίνει συχνά λόγω της επίμονης αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Στο μπροστινό μέρος, ανάμεσα στον φακό του ματιού και τον κερατοειδή, υπάρχει ένας μικρός χώρος που ονομάζεται πρόσθιος θάλαμος. Μέσα σε αυτό κυκλοφορεί το ενδοφθάλμιο υγρό, το πλύσιμο και θρέψη παρακείμενων ιστών. Σε περίπτωση πολύ αργής εκροής ενδοφθάλμιου υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο, σχηματίζεται συσσώρευση αυτού, η οποία προκαλεί αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, κατά την οποία αναπτύσσεται συνήθως το γλαύκωμα.

Το γλαύκωμα χωρίζεται σε μοίρες, τύπους, τύπους και στάδια. Υπάρχει μια ταξινόμηση των ασθενειών. Για παράδειγμα, το πρωτογενές γλαύκωμα έχει 4 μορφές της κλινικής πορείας: ανοιχτή γωνία, κλειστή γωνία, καθώς και μικτή μορφή με κανονική ενδοφθάλμια πίεση. Όλοι περνούν από διαφορετικά στάδια της εξέλιξης της νόσου και το αποτέλεσμα της θεραπείας εξαρτάται από το στάδιο ανίχνευσης της νόσου.

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι είναι δυνατό να αποκατασταθεί η όραση με κάψουλες CleanVision. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που περιέχει μοναδικά συστατικά σχεδιασμένα για τη θεραπεία και πρόληψη των οφθαλμικών παθήσεων. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή αυτού του φαρμάκου, τώρα δεν υπάρχει παρόμοιο προϊόν με τέτοιες θεραπευτικές ιδιότητες!Κάψουλες για την αποκατάσταση της όρασης - CleanvisionΛεπτομερή περιγραφή παρασκευάστε Η Cleanvision μπορεί να διαβαστεί σε αυτό το άρθρο. Ο επίσημος δικτυακός τόπος του κατασκευαστή της κάψουλας Cleanvision: https://cleanvisionnd.com/Εκπαιδεύστε το φυλλάδιο, κάντε κλικ στο κουμπί, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη σάρωσης.

Οξεία γωνία γλαύκωμα

Το γλαύκωμα της οξείας γωνίας είναι ένα ξεπερασμένο όνομα για το γλαύκωμα κλεισίματος με γωνία. Η σύγχρονη ονομασία, η ασθένεια ανατέθηκε στο All-Union Forum των Οφθαλμολόγων το 1975. Ο ορισμός του: Το γλαύκωμα της οξείας γωνίας (κλείδωμα γωνίας) είναι ένας τύπος ασθένειας στον οποίο παρατηρείται αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του οφθαλμού λόγω του κλεισίματος της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου. Σε αντίθεση με το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, όταν επηρεάζεται το σύστημα αποστράγγισης και το μικτό γλαύκωμα, όπου παρατηρούνται και οι δύο μηχανισμοί βλάβης.

Cleanvision  Πώς να αναπτύξετε πλευρική όραση

Οι διαδικασίες της πορείας της νόσου μπορούν να σταθεροποιηθούν και να μη σταθεροποιηθούν. Στην πρώτη περίπτωση, το γλαύκωμα οξείας γωνίας έχει αργή πορεία και είναι θεραπεύσιμο. Στη δεύτερη περίπτωση σημειώνεται η απρόβλεπτη πορεία της νόσου με έντονες βελτιώσεις και επιδείνωση της πορείας, η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Παράγοντες κινδύνου για το οξύ γλαύκωμα

Η εμφάνιση γλαυκώματος οξείας γωνίας οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού και, ειδικότερα, στη δομή της γωνίας. Μια οξεία, κορακοειδής, κλειστή γωνία συμβαίνει με ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος του φακού, λόγω του οποίου η ίριδα είναι πιο προχωρημένη προς τα εμπρός στον κερατοειδή χιτώνα. Αυτή η γωνία δημιουργεί εμπόδιο στη διέλευση του ενδοφθάλμιου υγρού στο δίκτυο αποστράγγισης. Και λόγω του γεγονότος ότι ο όγκος του ρευστού ρέει διαμέσου αυτού, η επιβράδυνση σε αυτό το στάδιο της εκροής οδηγεί σε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Μια ανωμαλία στη δομή της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου στο γλαύκωμα οξείας γωνίας συνδέεται με τέτοιους παράγοντες:

  • Γέρος και γηρατειά (εκτός από δυστροφικές διαδικασίες, η πάχυνση του φακού γίνεται με την ηλικία, η οποία πιέζει όλο και περισσότερο την ρίζα της ίριδας στο δίκτυο αποστράγγισης, κάνοντας ήδη τη γωνία του πρόσθιου θαλάμου).
  • Θηλυκό φύλο (γυναικείο γλαύκωμα οξείας γωνίας επηρεάζει 2 φορές συχνότερα).
  • Εθνικότητα (στους Ασιάτες, σε σχέση με την ανατομική δομή των βλεφάρων, το γλαύκωμα οξείας γωνίας είναι πιο συχνές).
  • Εμπρόσθια όψη (φθορά σημεία προστιθέμενης αξίας από τη νεολαία).
  • Διαταραχές στην κεντρική και περιφερειακή κυκλοφορία.
  • Ρηχό μπροστινή κάμερα.

Εκδηλώσεις γλαυκώματος οξείας γωνίας

Στα αρχικά στάδια, το γλαύκωμα οξείας γωνίας δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συμπτώματα: η κανονική όραση παραμένει, ο πόνος και άλλες αλλαγές στην ευημερία απουσιάζουν. Μερικές φορές οι ασθενείς μπορεί να παραπονούνται για προσωρινά κύκλους ουράνιου τόξου πριν από τα μάτια τους και τις ασθένειες τους.

Μία ασθένεια που δεν ανιχνεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγεί σε επιδείνωση της περιφερειακής όρασης, όταν ένα πρόσωπο βλέπει σαφώς αντικείμενα που βρίσκονται ακριβώς μπροστά του, αλλά βρίσκονται στο πλάι ή υπό γωνία, δεν παρατηρεί. Αρχικά, η στένωση των οπτικών πεδίων εμφανίζεται κυρίως από την πλευρά της μύτης, αλλά στη συνέχεια αρχίζει σταδιακά να επικεντρώνεται συγκεντρωτικά στα περιφερειακά τμήματα, η οποία καταλήγει στην πλήρη απώλεια της. Επιπλέον, οι ασθενείς με γλαύκωμα οξείας γωνίας σημειώνουν την εμφάνιση διαφανών ή ημιδιαφανών σημείων στο οπτικό πεδίο. Η σκοτεινή προσαρμογή ή η αντίληψη χρώματος μπορεί να είναι μειωμένη. Μερικές φορές υπάρχει μια μη διορθωμένη μείωση της όρασης, η οποία υποδεικνύει το προχωρημένο στάδιο γλαυκώματος οξείας γωνίας, με σταδιακή ατροφία του οπτικού νεύρου.
Η πιο σοβαρή εκδήλωση γλαυκώματος οξείας γωνίας είναι μια οξεία επίθεση της νόσου.

Cleanvision  Η οπισθομετρία είναι η κύρια μέθοδος μελέτης της οπτικής οξύτητας

Οξεία επίθεση

Μια οξεία προσβολή εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς προκαταρκτικά συμπτώματα. Οι άμεσες αιτίες του δεν είναι ακριβώς γνωστές. Μια επίθεση μπορεί να προηγηθεί από συναισθηματική υπερφόρτωση ή άγχος, παρατεταμένη παραμονή σε σκοτεινό δωμάτιο, χρήση σταγόνων για τη διαστολή του μαθητή κλπ.

Με οξεία επίθεση γλαυκώματος οξείας γωνίας, εμφανίζεται αιχμηρός πόνος στο μάτι και στο ναό, θολή όραση και η απότομη πτώση του. Η κατάσταση του ασθενούς συνοδεύεται από ναυτία και έμετο, κεφαλαλγία, ερυθρότητα του ματιού. Ο μαθητής είναι διασταλμένος. Λόγω του μπλοκ των οδών της εκροής ενδοφθάλμιου υγρού από την διογκωμένη ρίζα της ίριδας, εμφανίζεται μια ανεξέλεγκτη, επίμονη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, που οδηγεί σε μη αναστρέψιμη βλάβη των ινών του οπτικού νεύρου. Αυτή η κατάσταση απαιτεί άμεση διάσωση της όρασης και ο λογαριασμός πηγαίνει στο ρολόι. Υποχρεωτική νοσηλεία στο τμήμα οφθαλμολογίας και εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Διάγνωση γλαυκώματος οξείας γωνίας

Το οξεικό γωνιώδες γλαύκωμα μπορεί να υποψιαστεί μέσω μιας ρουτίνας οφθαλμολογικής εξέτασης με γωνιοσκόπηση.

Η τονομετρία προδιαγράφεται για να προσδιοριστεί το επίπεδο της ΙΟΡ, η ηλεκτρονική τονογραφία, η οποία καθορίζει την υδροδυναμική του οφθαλμού και την περίμετρο, αποκαλύπτοντας τα όρια του οπτικού πεδίου.

Για να απεικονιστεί και να εκτιμηθεί η δομή της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου, πραγματοποιείται βιομικροσκοπία υπερήχων και τομογραφία οπτικής συνοχής του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού. Οι ίδιες μελέτες μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το μέγεθος του φακού και άλλες λεπτομέρειες.

Οι γιατροί μας που θα διατηρήσουν την όρασή σας με το γλαύκωμα:

Οφθαλμίατρος, που ασχολείται με τη διάγνωση της νόσου και την μετεγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών.

Laser χειρουργός, ο κύριος τομέας εργασίας είναι σύγχρονες μέθοδοι λέιζερ για τη θεραπεία του γλαυκώματος.

Οξεία θεραπεία γλαυκώματος

Ένας ασθενής με γλαύκωμα οξείας γωνίας έχει υψηλό κίνδυνο οξείας προσβολής της νόσου. Επομένως, λόγω της έλλειψης ακριβών σημείων, της πρόβλεψής της, τα προληπτικά μέτρα είναι σημαντικά. Επιπλέον, η πρόληψη συνίσταται στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και στις τακτικές προληπτικές εξετάσεις από έναν οφθαλμίατρο.

Cleanvision  Είναι δυνατόν να θεραπευθεί ο στραβισμός σε έναν ενήλικα

Η άμεση θεραπεία του γλαυκώματος με οξεία γωνία ξεκινά με τη χρήση φαρμάκων που περιορίζουν την κόρη (Pilocarpine, Fotil). Αυτά τα φάρμακα είναι αρκετά αποτελεσματικά στον έλεγχο της πίεσης, αλλά η παρατεταμένη χρήση της πιλοκαρπίνης μπορεί να προκαλέσει μια αργή φλεγμονώδη διαδικασία στο ακτινωτό σώμα και να συμβάλει στον σχηματισμό συμφύσεων μεταξύ του φακού και της ίριδας, καθώς επίσης να ενεργοποιήσει την εξέλιξη των καταρράκτη, που στο μέλλον περιπλέκει τη λειτουργία για την απομάκρυνσή του.

Το γλαύκωμα της οξείας γωνίας, το οποίο προχωρά ως μπλοκ της κόρης, αντιμετωπίζεται επιτυχώς με ιριεκτομή λέιζερ, πράγμα που διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστά στις διαδρομές εκροής, εξισώνοντας την πίεση μεταξύ των θαλάμων. Η επίτευξη μιας μείωσης της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι ένα προληπτικό μέτρο μιας οξείας επίθεσης. Με την αποτυχία αυτού του γεγονότος, οι σταγόνες από το γλαύκωμα συνταγογραφούνται, για παράδειγμα, βήτα-αναστολείς (Azopt) ή παρασκευάσματα προσταγλανδίνης.

Η ανάπτυξη γλαυκώματος οξείας γωνίας διευκολύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον μαζικό φακό, ο οποίος εμποδίζει την εκροή ενδοφθάλμιου υγρού. Επομένως, όταν ακόμη και η παραμικρή θολότητα εμφανίζεται, οι γιατροί ακολουθούν την πρόωρη χειρουργική αφαίρεση των καταρράκτη με εμφύτευση του IOL. Αυτή η λειτουργία θα ανοίξει τη γωνία του πρόσθιου θαλάμου, διευκολύνοντας την εκροή του ενδοφθάλμιου υγρού. Μετά την αφαίρεση του φακού, η απειλή μιας οξείας επίθεσης εξαφανίζεται και δεν θα χρειαστείτε πλέον πτώσεις που να περιορίζουν το μαθητή.

Στο ιατρείο "Moscow Eye Clinic", ο καθένας μπορεί να υποβληθεί σε εξέταση για διαγνωστικό εξοπλισμό, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα – υποβάλλονται σε διαβούλευση με έναν ειδικό. Είμαστε ανοιχτοί 7 ημέρες την εβδομάδα και εργάζεστε καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00. Οι γιατροί μας θα εντοπίσουν την αιτία της απώλειας όρασης και θα αντιμετωπίσουν τις αναγνωρισμένες παθολογίες. Διαθλαστικοί χειρουργοί, λεπτομερή διαγνωστικά και εξετάσεις, καθώς και η μακρά εμπειρία των ειδικών μας, αποτελούν ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Μπορείτε να μάθετε την τιμή των διαδικασιών, να κλείσετε ραντεβού με την Κλινική Μάσκας της Μόσχας καλώντας το τηλεφωνικό τηλέφωνο 8 (800) 777-38-81 (καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00, δωρεάν για κινητά και περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας) ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα αρχεία.

Cleanvision Ελλάδα