Θεραπεία της δυστροφίας της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς. φάρμακα, φυσιοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση

 • Αποτελεσματικές θεραπείες για δυστροφία του αμφιβληστροειδούς
  • Συμπτωματολογία
  • Αιτίες της νόσου
  • Διαγνωστικά
  • Τύποι δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς
  • Η δυστροφία απέκτησε
  • Μέθοδοι θεραπείας
  • Πήξη λέιζερ
  • Χειρουργική
  • Φυσική θεραπεία
  • φάρμακο
  • Πρόληψη
  • Θεραπεία με λαϊκές συνταγές
  • Συμπέρασμα
  • Σε μυστικό
 • Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας κεντρικής και περιφερειακής δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς
  • Ποιος γιατρός αντιμετωπίζει δυστροφία του αμφιβληστροειδούς;
  • Μέθοδοι
  • Φάρμακα
  • Η ενδοϋαλώδης χορήγηση παραγόντων κατά του VEGF
  • Χειρουργική επέμβαση
  • Laser
  • Λαϊκές μέθοδοι
  • σχετικά με τη θεραπεία με αμφιβληστροειδή
 • Θεραπεία του HCRD
  • Μη εξιδρωματική μορφή
  • Εξιδρωματική μορφή
  • Επανορθωτικό στάδιο
 • Μη αναστρέψιμη βλάβη των ιστών – Περιφερική βιτοχορροτονωτιαία αμφιβληστροειδική δυστροφία: τι είναι αυτό;
  • Αιτίες και συμπτώματα
  • Έντυπα CCRD
  • Περιφερική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς: χοριορετρινική και υαλουχορενωτική
  • Θεραπεία των ματιών
Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι είναι δυνατό να αποκατασταθεί η όραση με κάψουλες CleanVision. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που περιέχει μοναδικά συστατικά σχεδιασμένα για τη θεραπεία και πρόληψη των οφθαλμικών παθήσεων. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή αυτού του φαρμάκου, τώρα δεν υπάρχει παρόμοιο προϊόν με τέτοιες θεραπευτικές ιδιότητες!Κάψουλες για την αποκατάσταση της όρασης - CleanvisionΛεπτομερή περιγραφή παρασκευάστε Η Cleanvision μπορεί να διαβαστεί σε αυτό το άρθρο. Ο επίσημος δικτυακός τόπος του κατασκευαστή της κάψουλας Cleanvision: https://cleanvisionnd.com/Εκπαιδεύστε το φυλλάδιο, κάντε κλικ στο κουμπί, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη σάρωσης.
Περιεχόμενο άρθρου
 1. Ορισμός και ταξινόμηση εκφυλιστικών ασθενειών του αμφιβληστροειδούς
 2. Κεντρική δυστροφία αμφιβληστροειδούς – Ταξινόμηση και σύντομη περιγραφή των ποικιλιών
 3. Κεντρική χοριορετρινική αμφιβληστροειδική αμφιβληστροειδοπάθεια
 4. Μάκρο (σχετιζόμενη με την ηλικία) δυστροφία του αμφιβληστροειδούς
 5. Περιφερική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – ταξινόμηση και γενικά χαρακτηριστικά των ειδών
 6. Δικτυωτή αιμοειδής δικτυωτή
 7. Περιφερική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς του τύπου "ίχνη του κοχλία"
 8. Παθολογική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς
 9. Διστροφία του αμφιβληστροειδούς "πεζοδρόμιο"
 10. Μικρός κυστικός εκφυλισμός του αμφιβληστροειδούς του ματιού του Blessin – Ivanov
 11. Δυστροφία της αμφιβληστροειδούς χρωστικής
 12. Η εικονογραφική αφαίρεση του Leber
 13. X-χρωμοσωματική νεανική ρετινούχωση
 14. Συγγενής δυστροφία του αμφιβληστροειδούς
 15. Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – Αιτίες
 16. Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – συμπτώματα και σημεία
 17. Δυστροφία αμφιβληστροειδούς – φωτογραφία
 18. Διστροφία του αμφιβληστροειδούς – Θεραπεία
 19. Γενικές αρχές αντιμετώπισης διαφόρων τύπων δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς
 20. Προσεγγίσεις στη θεραπεία της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς
 21. Αρχές θεραπείας της περιφερικής δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς
 22. Διστροφία αμφιβληστροειδούς – Θεραπεία με λέιζερ
 23. Διστροφία του αμφιβληστροειδούς – Χειρουργική θεραπεία (Λειτουργία)
 24. Πρόληψη της δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς
 25. Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – λαϊκές θεραπείες
 26. Μορφές και θεραπεία του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς (εκφύλιση της ωχράς κηλίδας)
 27. Αιτίες της εμφάνισης και ανάπτυξης της νόσου
 28. Τύποι δυστροφίας της ωχράς κηλίδας
 29. Μηχανισμός σχηματισμού
 30. Κλινικές εκδηλώσεις
 31. Υγρή μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας
 32. Πώς να αξιολογήσετε το αποτέλεσμα
 33. Κλινικές εκδηλώσεις
 34. Δυστροφία της ωχράς αμφιβληστροειδούς
 35. Συντηρητική θεραπεία
 36. Χειρουργικές θεραπείες
 37. Λαϊκές θεραπείες για τη θεραπεία του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας

Ορισμός και ταξινόμηση εκφυλιστικών ασθενειών του αμφιβληστροειδούς

1. Γενικευμένη δυστροφία του αμφιβληστροειδούς.

2. Κεντρική δυστροφία αμφιβληστροειδούς.

3. Περιφερική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς.

Κεντρική δυστροφία αμφιβληστροειδούς – Ταξινόμηση και σύντομη περιγραφή των ποικιλιών

Μεταξύ των αναφερθέντων τύπων κεντρικής αμφιβληστροειδούς αμφιβληστροειδούς, συνηθέστερα παρατηρούνται δυστροφία της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία και κεντρική ορολογική χοριοπάθεια, οι οποίες είναι επίκτητες ασθένειες. Όλες οι άλλες ποικιλίες των κεντρικών αμφιβληστροειδών του αμφιβληστροειδούς είναι κληρονομικές. Εξετάστε τα σύντομα χαρακτηριστικά των πιο κοινών μορφών κεντρικής δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς.

Κεντρική χοριορετρινική αμφιβληστροειδική αμφιβληστροειδοπάθεια

Μάκρο (σχετιζόμενη με την ηλικία) δυστροφία του αμφιβληστροειδούς

1. Ξηρή (μη εξιδρωματική) μορφή.

2. Υγρή (εξιδρωτική) μορφή.

1. Το πρώιμο στάδιο του ξηρού εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς χαρακτηρίζεται από την παρουσία μικρού drusen. Σε αυτό το στάδιο, το άτομο εξακολουθεί να βλέπει καλά, δεν διαταράσσεται από καμία όραση.

2. Το ενδιάμεσο στάδιο χαρακτηρίζεται από την παρουσία είτε ενός μεγάλου drusen ή πολλών μικρών που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς του οφθαλμού. Αυτοί οι τύποι μειώνουν το οπτικό πεδίο ενός ατόμου, ως αποτέλεσμα του οποίου μερικές φορές βλέπει ένα σημείο μπροστά στα μάτια του. Το μόνο σύμπτωμα σε αυτό το στάδιο της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας είναι η ανάγκη φωτεινού φωτισμού για ανάγνωση ή γραφή.

3. Το σημειωμένο στάδιο χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός σημείου στο οπτικό πεδίο, το οποίο είναι σκοτεινό και μεγάλο σε μέγεθος. Αυτό το σημείο δεν επιτρέπει σε ένα άτομο να δει το μεγαλύτερο μέρος της γύρω εικόνας.

Περιφερική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – ταξινόμηση και γενικά χαρακτηριστικά των ειδών

Εξετάστε τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου περιφερικής δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς.

Δικτυωτή αιμοειδής δικτυωτή

Περιφερική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς του τύπου "ίχνη του κοχλία"

Παθολογική δυστροφία του αμφιβληστροειδούς

Διστροφία του αμφιβληστροειδούς "πεζοδρόμιο"

Μικρός κυστικός εκφυλισμός του αμφιβληστροειδούς του ματιού του Blessin – Ivanov

Δυστροφία της αμφιβληστροειδούς χρωστικής

Η εικονογραφική αφαίρεση του Leber

X-χρωμοσωματική νεανική ρετινούχωση

Συγγενής δυστροφία του αμφιβληστροειδούς

 • Ασθένεια Stargardt;
 • Καλύτερη ασθένεια.
 • Σχετικός με την ηλικία εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας.
 • X-χρωμοσωμική νεανική ρετινόχωση.
 • Τη νόσος Wagner.
 • Ασθένεια Goldman-Favre.

  Οι πιο κοινές περιφερειακές, κεντρικές και γενικευμένες συγγενείς δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες. Οι υπόλοιπες παραλλαγές των συγγενών δυστροφιών είναι εξαιρετικά σπάνιες και δεν αντιπροσωπεύουν ενδιαφέρον και πρακτική αξία για ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών και μη οφθαλμιωτών, οπότε φαίνεται ακατάλληλο να δοθεί λεπτομερής περιγραφή αυτών.

  Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – Αιτίες

  Οι συνήθεις παράγοντες αιτιολογίας της δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Υπέρταση
 • Σακχαρώδης διαβήτης.
 • Μεταφερθείσες ιογενείς λοιμώξεις.
 • Δηλητηριάσεις οποιασδήποτε φύσης (δηλητηρίαση από δηλητήρια, αλκοόλ, καπνό, βακτηριακές τοξίνες κ.λπ.).
 • Υψηλή χοληστερόλη αίματος.
 • Ανεπάρκεια βιταμινών και μετάλλων που καταναλώνονται με τρόφιμα.
 • Χρόνιες ασθένειες (καρδιά, θυρεοειδής αδένας κ.λπ.).
 • Μεταβολές στη δομή των αιμοφόρων αγγείων που συνδέονται με την ηλικία.
 • Συχνή έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως στα μάτια.
 • Λευκό δέρμα και μπλε μάτια.

  Κατ 'αρχήν, οι παράγοντες που παραβιάζουν τον φυσιολογικό μεταβολισμό και τη ροή αίματος στο βολβό μπορεί να είναι οι αιτίες της δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς. Στους νέους, η αιτία της δυστροφίας είναι συχνότατα σοβαρή μυωπία και στις ηλικιακές αλλαγές που σχετίζονται με τη δομή των αιμοφόρων αγγείων και των υφιστάμενων χρόνιων παθήσεων.

  Cleanvision  Μυωπία στα παιδιά προκαλεί, θεραπεία, πρόληψη

  Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – συμπτώματα και σημεία

  Εάν ένα άτομο έχει οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω, είναι επείγον να συμβουλευτείτε γιατρό για εξέταση και θεραπεία. Η επίσκεψη σε έναν οφθαλμίατρο δεν πρέπει να αναβληθεί, δεδομένου ότι χωρίς θεραπεία, η δυστροφία μπορεί να προχωρήσει γρήγορα και να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς με πλήρη απώλεια όρασης.

  1. Παραμόρφωση γραμμών στο τεστ Amsler. Αυτή η δοκιμή συνίσταται στο γεγονός ότι ένα πρόσωπο εναλλάξ με κάθε μάτι κοιτάζει ένα σημείο που βρίσκεται στο κέντρο του πλέγματος που έχει σχεδιαστεί σε ένα φύλλο χαρτιού. Κατ 'αρχάς, το χαρτί τοποθετείται σε απόσταση από τον οφθαλμό και στη συνέχεια σιγά-σιγά μεγεθύνεται. Εάν οι γραμμές είναι παραμορφωμένες, τότε αυτό είναι ένα σημάδι εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς (βλέπε σχήμα 1).

  Σχήμα 1 – Δοκιμή Amsler. Στην επάνω δεξιά πλευρά βρίσκεται η εικόνα που βλέπει ένα άτομο με κανονική όραση. Η εικόνα που βλέπει ένα άτομο με δυστροφία του αμφιβληστροειδούς βρίσκεται στο πάνω αριστερό και κάτω αριστερό μέρος.

  2. Χαρακτηριστικές αλλαγές στο fundus (για παράδειγμα, drusen, κύστεις, κλπ.).

  Δυστροφία αμφιβληστροειδούς – φωτογραφία

  Αυτή η φωτογραφία δείχνει δυστροφία του αμφιβληστροειδούς ανάλογα με τον τύπο του "ίχνους σαλιγκαριού".

  Αυτή η φωτογραφία παρουσιάζει δυστροφία του αμφιβληστροειδούς σύμφωνα με τον τύπο "πλακόστρωτο πεζοδρόμιο".

  Αυτή η φωτογραφία δείχνει ξηρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς.

  Διστροφία του αμφιβληστροειδούς – Θεραπεία

  Γενικές αρχές αντιμετώπισης διαφόρων τύπων δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς

  1. Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες – φάρμακα που μειώνουν τους θρόμβους αίματος στα αιμοφόρα αγγεία (για παράδειγμα, τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ). Αυτά τα φάρμακα λαμβάνονται από το στόμα με τη μορφή δισκίων ή χορηγούνται ενδοφλεβίως.

  2. Αγγειοδιαστολείς και αγγειοπροστατευτικά φάρμακα – φάρμακα που διαστέλλουν και ενισχύουν αιμοφόρα αγγεία (για παράδειγμα, No-shpa, Papaverine, Ascorutin, Complamin κ.λπ.). Τα φάρμακα λαμβάνονται από το στόμα ή χορηγούνται ενδοφλεβίως.

  3. Υπολιπιδαιμικά φάρμακα – φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερίνη του αίματος, για παράδειγμα, Μεθειονίνη, Σιμβαστατίνη, Ατορβαστατίνη, κλπ. Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο σε άτομα που πάσχουν από αθηροσκλήρωση.

  4. Συμπλέγματα βιταμινών στα οποία υπάρχουν στοιχεία σημαντικά για την κανονική λειτουργία των ματιών, για παράδειγμα, Okuyvayt-λουτεΐνη, Μπύλωρ-φορτ, κ.λπ.

  6. Φάρμακα που βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία, για παράδειγμα, πεντοξυφυλλίνη. Τυπικά, τα φάρμακα εγχέονται απευθείας στις δομές του οφθαλμού.

  7. Πολυπεπτίδια προερχόμενα από αμφιβληστροειδή βοοειδών (παρασκευή ρετινολαμίνης). Το φάρμακο εγχέεται στις δομές του οφθαλμού.

  8. Σταγόνες για τα μάτια που περιέχουν βιταμίνες και βιολογικές ουσίες που προάγουν την επισκευή και βελτιώνουν το μεταβολισμό, για παράδειγμα, Taufon, Emoksipin, Ophthalm-Katachrome κ.α.

  Το Lucentis είναι ένας παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη παθολογικών αιμοφόρων αγγείων. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του σχετιζόμενου με την ηλικία εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς.

  • Ηλεκτροφόρηση με ηπαρίνη, μη δόρυ και νικοτινικό οξύ.
  • Μαγνητοθεραπεία;
  • Φωτοδιέγερση αμφιβληστροειδούς.
  • Δέσμευση αμφιβληστροειδούς από ακτινοβολία λέιζερ χαμηλής ενέργειας
  • Ενδοφλέβια ακτινοβόληση αίματος λέιζερ (VLOK).

  Εάν υπάρχουν ενδείξεις, τότε πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπεία δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς:

 • Πήξη με λέιζερ του αμφιβληστροειδούς.
 • Υαλοειδεκτομή
 • Αγγειακή χειρουργική επέμβαση (τομή της επιφανειακής κροταφικής αρτηρίας).
 • Δραστηριότητες αναζωογόνησης.

  Προσεγγίσεις στη θεραπεία της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς

  Οι αναφερόμενες φυσιοθεραπευτικές διαδικασίες, μαζί με τη θεραπεία με φάρμακα, εκτελούνται σε μαθήματα αρκετές φορές το χρόνο. Μια συγκεκριμένη μέθοδος φυσιοθεραπείας επιλέγεται από έναν οφθαλμίατρο ανάλογα με την ειδική κατάσταση, τον τύπο και την πορεία της νόσου.

  Αρχές θεραπείας της περιφερικής δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς

  Διστροφία αμφιβληστροειδούς – Θεραπεία με λέιζερ

  Διστροφία του αμφιβληστροειδούς – Χειρουργική θεραπεία (Λειτουργία)

  Πρόληψη της δυστροφίας του αμφιβληστροειδούς

  Η καλύτερη πρόληψη της αμφιβληστροειδικής δυστροφίας είναι η σωστή διατροφή, δεδομένου ότι είναι φρέσκα λαχανικά και φρούτα που παρέχουν στο σώμα τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα, τα οποία εξασφαλίζουν την κανονική λειτουργία και την υγεία των ματιών. Συνεπώς, συμπεριλάβετε φρέσκα λαχανικά και φρούτα στη διατροφή σας κάθε μέρα και αυτό θα είναι μια αξιόπιστη πρόληψη της αμφιβληστροειδικής δυστροφίας.

  Δυστροφία του αμφιβληστροειδούς – λαϊκές θεραπείες

  Συντάκτης: Nasedkina A.K. Ειδικός στη μελέτη βιοϊατρικών προβλημάτων.

  Μορφές και θεραπεία του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς (εκφύλιση της ωχράς κηλίδας)

  Η δυστροφία της ωχράς κηλίδας είναι ένας όρος που ενώνει μια ομάδα ασθενειών του αμφιβληστροειδούς, στις οποίες μειώνεται η κεντρική όραση.

  Ο λόγος για αυτό έγκειται στην ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς (ανεπαρκή παροχή αίματος), η οποία αναπτύσσεται λόγω διαφόρων παραγόντων.

  Η έλλειψη ολοκληρωμένης θεραπείας σχεδόν πάντα οδηγεί σε τύφλωση.

  Το δεύτερο όνομα της ασθένειας είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς, καθώς αναπτύσσεται, κατά κανόνα, σε ηλικία άνω των 45-50 ετών. Πιο συχνά, και τα δύο μάτια εμπλέκονται στην παθολογική διαδικασία.

  Αιτίες της εμφάνισης και ανάπτυξης της νόσου

  Μέχρι τώρα, δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια ποια είναι η αιτία του ηλικιακού εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες έχουν προτείνει ορισμένες υποθέσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, αλλά καμία από αυτές δεν εξηγεί με αξιοπιστία το πρόβλημα.

  Μια θεωρία είναι η ανεπαρκής πρόσληψη ορυκτών και βιταμινών: καροτίνη, λουτεΐνη, ασκορβικό οξύ, ψευδάργυρος και τοκοφερόλη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις βιταμίνες στα προϊόντα εδώ.

  Η ακόλουθη υπόθεση βασίζεται σε παραβίαση της διατροφής. Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπών επιταχύνει τη διαδικασία εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

  Όχι στην τελευταία θέση είναι το κάπνισμα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στους καπνιστές η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας εξελίσσεται αρκετές φορές πιο γρήγορα από ό, τι στους μη καπνιστές. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η νικοτίνη μειώνει τη φυσιολογική ροή αίματος σε όλα τα όργανα και τα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του αμφιβληστροειδούς.

  Πραγματοποιήθηκαν προτάσεις σχετικά με τον πιθανό ρόλο του ιού του κυτταρομεγαλοϊού και του απλού έρπητα στην εμφάνιση της νόσου.

  • Αυξημένη χοληστερόλη στον ορό.
  • Ηλικία: Τα άτομα ηλικίας 40-45 ετών αρρωσταίνουν συχνότερα.
  • Φύλο: οι γυναίκες υποφέρουν από εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας τρεις φορές συχνότερα από τους άνδρες.
  • Κληρονομική προδιάθεση.
  • Κακή διατροφή με την υπεροχή των ζωικών λιπών.
  • Η παρουσία καρδιαγγειακών παθήσεων όπως η εγκεφαλική αρτηριοσκλήρωση και η αρτηριακή υπέρταση.
  • Το κάπνισμα
  • Χρόνια άγχος
  • Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία.
  • Παρατεταμένη έκθεση σε υπεριώδες φως.
  • Έλλειψη βιταμινών και αντιοξειδωτικών.
  • Ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές συνθήκες.

  Τύποι δυστροφίας της ωχράς κηλίδας

  Είναι συνηθισμένο να διαιρείται ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας σε δύο τύπους:

 • Ξηρή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, ή μη εκδηλωτική.
 • Υγρό εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας ή εξιδρωματική.

  Αυτός ο τύπος δυστροφίας εμφανίζεται σε όχι περισσότερο από το 10% των περιπτώσεων. Βασίζεται σε παραβιάσεις του στρώματος χρωστικής του επιθηλίου, καθώς και στον σχηματισμό περιορισμένων περιοχών ατροφίας του αμφιβληστροειδούς.

  Μηχανισμός σχηματισμού

  Η παθογένεση της ξηρής μορφής δυστροφίας της ωχράς κηλίδας δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα, αλλά οι επιστήμονες κατάφεραν να περιγράψουν περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστα τον μηχανισμό σχηματισμού αυτής της παθολογίας.

  Τις περισσότερες φορές, η δυστροφία του αμφιβληστροειδούς προηγείται από την εξιδρωματική απόσπαση.

  Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται στην επιφάνεια του υαλώδους πλακιδίου οι φλοιοί (μικροί κροκιδωτικοί σχηματισμοί), οι οποίοι συμπιέζουν το επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς χρωστικού. Σε αυτά τα σημεία, η ποσότητα της χρωστικής μειώνεται, και στη συνέχεια εξαφανίζεται τελείως.

  Ταυτόχρονα, μια λέπτυνση της μεμβράνης Bruch συμβαίνει στην περιοχή Druze (αυτό είναι το εσώτερο στρώμα του χοριοειδούς), το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από ασβεστοποίηση.

  Κλινικές εκδηλώσεις

  Στο αρχικό στάδιο, ο οφθαλμίατρος μπορεί να παρατηρήσει drusen και μικρά ελαττώματα στην χρωστική ουσία του επιθηλίου. Στη συνέχεια υπάρχουν μονές οβάλ ή στρογγυλεμένες εστίες ατροφίας της ωχράς κηλίδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγχωνεύονται και γίνονται σαν γεωγραφικός χάρτης.

  Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι παρατηρούν ότι τα σκωτώματα εμφανίζονται στο οπτικό πεδίο – αυτά είναι τα λεγόμενα τυφλά σημεία. Ο αριθμός και το μέγεθος τους μπορεί να διαφέρουν.

  Υγρή μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

  Η υγρή μορφή της δυστροφίας της ωχράς κηλίδας χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση περισσότερων μικρών μεταβολών στην κεφαλή, οι οποίες προκαλούνται από μικρές αιμορραγίες και ίνωση.

  Πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τον μηχανισμό σχηματισμού της υγρής μορφής του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς είναι ακόμη ασαφή.

  Είναι γνωστό ότι σε κάποιο σημείο μεταξύ του αμφιβληστροειδούς χρωστικού επιθηλίου και της μεμβράνης Bruch σχηματίζεται μια κολλοειδής ή κοκκώδης ουσία.

  Ο σχηματισμός του οφείλεται στο γεγονός ότι ως αποτέλεσμα της αυξημένης διαπερατότητας των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς, το πλάσμα του αίματος γκρεμίζει και συσσωρεύεται κάτω από το στρώμα του χρωστικού επιθηλίου.

  Με την πάροδο του χρόνου, το εξίδρωμα "παχύνει" όπως ήταν και μετατρέπεται σε κολλοειδές, το οποίο διευκολύνεται από τα λιπίδια και τη χοληστερόλη που υπάρχουν στο πλάσμα του αίματος. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται αποκόλληση του νευροεπιθηλίου, που διαταράσσει την παροχή αίματος στον αμφιβληστροειδή.

  Σε αυτό το στάδιο, αρχίζουν να ξεκινούν αντισταθμιστικοί μηχανισμοί με στόχο την ανάπτυξη νέων αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Τα νεοσχηματισμένα δοχεία σχηματίζουν ένα είδος μεμβράνης στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, το οποίο στη συνέχεια προκαλεί αιμορραγίες και αποκόλληση. Όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάγνωση του ηλικιακού εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας δεν είναι δύσκολη. Χρησιμοποιείται οφθαλμοσκόπηση και αγγειογραφία φθορισμού των αγγείων.

  Μια υποχρεωτική μελέτη είναι η δοκιμή Amsler με ένα πλέγμα. Βοηθάει να προσδιοριστεί αν ο ασθενής έχει κεντρική όραση μειωμένη.

  Δοκιμή Amsler:

  1. Φορέστε γυαλιά ή φακούς (αν τα φοράτε συνήθως).
  2. Καθίστε άνετα και τοποθετήστε το δίχτυ σε απόσταση 30 εκατοστών μπροστά στα μάτια σας.
  3. Κλείστε μια ασπίδα ματιών.
  4. Εστιάστε τα μάτια σας στο κεντρικό σημείο και χωρίς να το κοιτάξετε, αξιολογήστε το υπόλοιπο πεδίο του δικτύου. Ελέγξτε αν όλα τα τετράγωνα έχουν το ίδιο μέγεθος, εάν υπάρχουν καμπύλες γραμμές ή περιοχές ομίχλης κλπ.
  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία με το δεύτερο μάτι.

  Πώς να αξιολογήσετε το αποτέλεσμα

  Κανονικά, εάν ο ασθενής δεν έχει μειώσει την κεντρική όραση, βλέπει την εικόνα καθαρά. Δεν υπάρχουν στρεβλώσεις και κακώς ορατά σημεία στο πλέγμα, και όλα τα τετράγωνα έχουν το ίδιο μέγεθος.

  Πώς ένας υγιής άνθρωπος βλέπει το πλέγμα / Πώς ένα άτομο με κεντρική διαταραχή της όρασης βλέπει το πλέγμα

  Κλινικές εκδηλώσεις

  Τα συμπτώματα της νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να απουσιάζουν ή να εξαφανίζονται αυθόρμητα. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα που παρουσιάζουν οι ασθενείς είναι η εμφάνιση οπτικών αποτελεσμάτων μπροστά στα μάτια. Μπορεί να αναβοσβήνει, αστραπή, πλωτά σημεία και άλλα.

  Πρέπει να ειπωθεί ότι ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας σπάνια οδηγεί σε ολική τύφλωση. Λόγω του γεγονότος ότι η παθολογική διαδικασία επηρεάζει μόνο το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς, η περιφερειακή όραση διατηρείται πάντοτε. Έτσι, ένα άτομο θα έχει μόνο πλευρικό όραμα.

  Δυστροφία της ωχράς αμφιβληστροειδούς

  Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς με εκατό τοις εκατό αποτελεσματικότητας. Μπορούν να διακριθούν τρεις κύριες περιοχές θεραπείας:

 • Επεξεργασία με λέιζερ.
 • Συντηρητική θεραπεία.
 • Μέθοδοι χειρουργικής διόρθωσης.

  Η τακτική ενός οφθαλμιάτρου εξαρτάται από το πόσο καιρό υπάρχει η ασθένεια.

  Συντηρητική θεραπεία

  Για τη θεραπεία της ξηρής μορφής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, συνιστάται η λήψη φαρμάκων που εξομαλύνουν τις μεταβολικές διεργασίες του αμφιβληστροειδούς.

  Αυτά περιλαμβάνουν τα βιταμινούχα παρασκευάσματα με σελήνιο και ψευδάργυρο (για παράδειγμα, άλατα), καθώς και αντιοξειδωτικά (τοκοφερόλη, emoxipin).

  Παρασκευάσματα με βάση τα βακκίνια είναι επίσης ευεργετικά: diffrarel, βατόμουρο forte, myrtilene forte και άλλα.

  Για να βελτιωθεί η ροή του αίματος στην ωχρά κηλίδα (περιοχή της ωχράς κηλίδας), είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αγγειοδιασταλτικά. Έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Μειώστε τη διαπερατότητα των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων.
 • Ενισχύστε την τοπική ροή αίματος.
 • Μείωση του ιξώδους του αίματος.
 • Η συσσωμάτωση (κόλληση) των κυττάρων του αίματος αναστέλλεται, γεγονός που βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία.
 • Αυξήστε τη ροή του οξυγόνου στους ιστούς.
 • Επιταχύνετε την απορρόφηση της γλυκόζης που απαιτείται για τη διατήρηση του ενεργειακού μεταβολισμού.

  Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί φάρμακα στη φαρμακευτική αγορά που εμποδίζουν (αναστέλλουν) την ανάπτυξη νέων αγγείων στον αμφιβληστροειδή. Αυτά είναι lucentis και avastin. Ας τις εξετάσουμε λεπτομερέστερα.

  Avastin Αυτό το φάρμακο εμποδίζει την ανάπτυξη νέων αγγείων στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Μόνο μία ένεση του Avastin συχνά βοηθά στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

  Διαπιστώθηκε ότι η χρήση αυτού του φαρμάκου σχετίζεται με περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων αποκατάστασης της οπτικής οξύτητας.

  Lucentis. Τα μόρια αυτού του παράγοντα έχουν πολύ χαμηλή μάζα, η οποία τους επιτρέπει να διεισδύσουν μέσω όλων των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και να φτάσουν στο στόχο.

  Το 2006, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το lucentis εγκρίθηκε ως το φάρμακο επιλογής για τη θεραπεία εξιδρωτικών μορφών εκφύλισης της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία. Στη Ρωσική Ομοσπονδία, το φάρμακο εμφανίστηκε δύο χρόνια αργότερα.

  Ο σκοπός της χρήσης αυτού του φαρμάκου είναι να σταματήσει η πρόοδος της μειωμένης όρασης. Σε αυτή την περίπτωση, το φάρμακο δεν μπορεί να αποκαταστήσει εκείνα τα μέρη του αμφιβληστροειδούς που πέθαναν από δυστροφία. Εν τω μεταξύ, μερικοί ασθενείς σημειώνουν ότι οι lucentis τους βοήθησαν σε κάποιο βαθμό να αποκαταστήσουν το όραμά τους.

  Αυτή η κατεύθυνση της θεραπείας άρχισε να χρησιμοποιείται στην οφθαλμική πρακτική από τα μέσα της δεκαετίας του εβδομήντα του περασμένου αιώνα.

  Η δέσμη λέιζερ ενισχύει την αντιοξειδωτική δράση του αμφιβληστροειδούς, διεγείρει τη μικροκυκλοφορία και συμβάλλει επίσης στην εξάλειψη (αποβολή) των προϊόντων αποσύνθεσης.

  Η θεραπεία με λέιζερ του αμφιβληστροειδούς ενδείκνυται στην περίπτωση ενός μη εξιδρωτικού τύπου εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας χωρίς το σχηματισμό μεγάλων δικτυωμάτων αμφιβληστροειδούς.

  Ωστόσο, το λέιζερ έχει την καλύτερη επίδραση στις εξιδρωματικές και εξιδρωτικές-αιμορραγικές δυστροφίες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μείωση στο οίδημα της ωχράς κηλίδας και στην καταστροφή της μεμβράνης που σχηματίζεται από νέα αγγεία.

  Χειρουργικές θεραπείες

  Η χειρουργική θεραπεία της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Τυπική υαλοειδεκτομή.
 • Ρετινοτομή στην περιοχή του οπίσθιου πόλου.
 • Αλλαγή της θέσης της ωχράς κηλίδας.

  Η υαλοειδεκτομή είναι μερική ή πλήρης απομάκρυνση του υαλοειδούς σώματος προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη πρόσβαση στον αμφιβληστροειδή. Εδώ, ο γιατρός αφαιρεί τις υποθαμφικές μεμβράνες που προκαλούν όραση. Στη συνέχεια, ο αφαιρεμένος υαλοειδής ιστός αντικαθίσταται από εξειδικευμένο υγρό ή αέριο.

  Η ρετινοτομή διεξάγεται για την απομάκρυνση των υποθρεμμικών αιμορραγιών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο γιατρός κάνει μια τομή στον αμφιβληστροειδή, μέσω του οποίου αφαιρείται το αίμα που εκχέεται κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Οι θρόμβοι αίματος δεν μπορούν να απομακρυνθούν, επομένως, φάρμακα που προάγουν την αυτο-απορρόφηση του αιματώματος εγχέονται στη ζώνη της θέσης τους.

  Η αλλαγή της θέσης της ωχράς κηλίδας γίνεται με υαλοειδεκτομή υποσέλιδου και κυκλική τομή στον αμφιβληστροειδή. Αφού ο αμφιβληστροειδής αποφλοιωθεί και μετακινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ως επιλογή για τη λειτουργία, η θέση του αμφιβληστροειδούς μπορεί να αλλάξει σχηματίζοντας πτυχές επάνω του. Σε αυτή την περίπτωση, δεν γίνεται μια περικοπή κατά μήκος της περιφέρειας.

  Λαϊκές θεραπείες για τη θεραπεία του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας

  Συχνά, οι ασθενείς χρησιμοποιούν ανεξάρτητα τις ακόλουθες λαϊκές θεραπείες για τη θεραπεία της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς:

  • Η χρήση των βδέλλες. Η ουσία της τεχνικής είναι ότι το σάλιο που παράγεται από βδέλλες περιέχει πολλές χρήσιμες ουσίες που μειώνουν τη φλεγμονή, τη χαμηλότερη πίεση (συμπεριλαμβανομένης της ενδοφθάλμιας), μειώνουν τον πόνο και βελτιώνουν επίσης την κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόλυβδος μόνοι σας, χωρίς εξειδικευμένη επίβλεψη.
  • Η χρήση των σπόρων του κύμινο. Ένα κουτάλι του φυτού χύνεται με βραστό νερό και αφήνεται για αρκετά λεπτά σε φωτιά. Στη συνέχεια, ένα κουταλάκι του γλυκού ανοικτού κυανού προστίθεται στο αφέψημα του κύμινο και αφήνεται να κρυώσει. Μετά από αυτό, η έγχυση τραβιέται σε μια πιπέτα και τα μάτια είναι ενστάλαξη: δύο σταγόνες σε κάθε σουτρά ματιών και πριν από τον ύπνο.
  • Χρήση γάλακτος κατσίκας. Λαμβάνετε το γάλα (κατά προτίμηση σπιτικό), το ανακατεύετε στο μισό με νερό και τραβάτε σε μια πιπέτα. Αφαιρέστε μία σταγόνα για κάθε βολβό για μια εβδομάδα δύο φορές την ημέρα.
  • Η χρήση της κυανδίνης. Οι άνθρωποι γνωρίζουν για τις θεραπευτικές ιδιότητες της φολαντίνης από αμνημονεύτων χρόνων. Στεγνώστε ένα ξηρό φυτό με μισό ποτήρι νερό και βάλτε φωτιά. Βράζουμε για μερικά λεπτά και αφήνουμε να κρυώσει. Στη συνέχεια, στέλεχος το ζωμό μέσα από τυρί και σκάβουν στα μάτια σας: 3 σταγόνες 3 r / d για ένα μήνα.
  • Ένα αφέψημα από βελόνες, μούρα rosehip και φλούδα κρεμμυδιού. Αναμείξτε όλα αυτά τα συστατικά σε αναλογία 5: 2: 2, γεμίστε με ένα λίτρο νερού και βράστε για 10-15 λεπτά. Αφήστε το να παρασκευαστεί. Πιείτε ένα ποτήρι δύο φορές την ημέρα.

  Θα ήθελα να σημειώσω ότι πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, θα πρέπει σίγουρα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

 • Cleanvision Ελλάδα