Γιατί το μάτι βλέπει αμυδρά μετά τη λειτουργία αντικατάστασης του φακού

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και της μετεγχειρητικής περιόδου που ακολουθεί τη χειρουργική αντικατάσταση του φακού με καταρράκτη, είναι δυνατοί διάφοροι κίνδυνοι και επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν όραση.

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι είναι δυνατό να αποκατασταθεί η όραση με κάψουλες CleanVision. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που περιέχει μοναδικά συστατικά σχεδιασμένα για τη θεραπεία και πρόληψη των οφθαλμικών παθήσεων. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή αυτού του φαρμάκου, τώρα δεν υπάρχει παρόμοιο προϊόν με τέτοιες θεραπευτικές ιδιότητες!Κάψουλες για την αποκατάσταση της όρασης - CleanvisionΛεπτομερή περιγραφή παρασκευάστε Η Cleanvision μπορεί να διαβαστεί σε αυτό το άρθρο. Ο επίσημος δικτυακός τόπος του κατασκευαστή της κάψουλας Cleanvision: https://cleanvisionnd.com/Εκπαιδεύστε το φυλλάδιο, κάντε κλικ στο κουμπί, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη σάρωσης.

Είδη Επιπλοκών

Διακοπή της κάψουλας του οπίσθιου φακού. Αυτή η επιπλοκή θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές, καθώς σχετίζεται με βλάβες στο υαλοειδές σώμα, μετατόπιση του φακού, λιγότερο συχνά, εκτοπιστική αιμορραγία. Αν ο χρόνος θεραπείας για αυτή την επιπλοκή χάνεται, είναι πιθανές οι ακόλουθες συνέπειες: μια προς τα πάνω εφηβική όψη, ο σχηματισμός αδιαφάνειας του υαλοειδούς σώματος, η εμφάνιση δευτερογενούς γλαυκώματος, οπίσθια μετατόπιση του ενδοφθάλμιου φακού και αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.
Οι ενέργειες για την εξάλειψη των επιπτώσεων αυτής της επιπλοκής εξαρτώνται εντελώς από το ποιο στάδιο της επέμβασης συνέβη το κενό και τον όγκο του. Βασικοί κανόνες περιλαμβάνουν:

  • Η απομάκρυνση των μαζών φακών στον πρόσθιο θάλαμο μέσω της εισαγωγής ιξωδοελαστικού πέραν των πυρηνικών μαζών, η οποία θα εμποδίσει την κήλη του υαλοειδούς σώματος.
  • Εξάλειψη του ελαττώματος στην κάψουλα με την εισαγωγή ειδικού αδένα πέρα ​​από τις μάζες των φακών.
  • Αφαίρεση του υαλοειδούς υαλοειδούς.

Η προκύπτουσα επιπλοκή μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εμφύτευσης ενός ενδοφθάλμιου φακού, αφού οι υπολειμματικές μάζες της ουσίας του φακού μπορεί να παρεμποδίζουν την απεικόνιση της βάσης του ασθενούς. Η εμφύτευση του IOL μπορεί να συνδυαστεί με υαλοειδεκτομή.

Πίσω πρόπτωση της ουσίας του φακού. Κατά τη διάρρηξη της κάψας του φακού μπορεί να εμφανιστεί εξάρθρωση θραυσμάτων φακού στην περιοχή του υαλοειδούς. Αυτή η επιπλοκή είναι αρκετά σπάνια, αλλά μπορεί να προκαλέσει δευτερογενές γλαύκωμα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, χρόνια ραγοειδίτιδα και οίδημα της ωχράς κηλίδας. Για να εξαλειφθούν οι συνέπειες των επιπλοκών, το πρώτο στάδιο είναι η θεραπεία του γλαυκώματος και της ραγοειδίτιδας που έχει προκύψει και στη συνέχεια η ύπαρξη υαλοειδεκτομής για την εξάλειψη της ουσίας του φακού.

Cleanvision  Ερμηνεία των εξετάσεων ούρων σε παιδιά

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της εξάλειψης των συνεπειών των επιπλοκών, οι εμπειρογνώμονες διαφωνούν. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων φακών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια εβδομάδα, άλλοι να τηρούν την οπτική γωνία σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητη η κανονικοποίηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και η θεραπεία της ραγοειδίτιδας και η υαλοειδεκτομή για τον καθαρισμό του χώρου από τις μάζες των φακών μπορεί να πραγματοποιηθεί τρεις εβδομάδες αργότερα.

Πίσω εξάρθρωση του ενδοφθάλμιου φακού. Όταν ο οπίσθιος καψούλος IOL μετατοπίζεται προς το υαλώδες σώμα, αυτό μπορεί να υποδεικνύει, πρώτον, λανθασμένη εμφύτευση φακού. Μια τέτοια επιπλοκή μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία του υαλοειδούς, κυστικό οίδημα της ωχράς κηλίδας. Η υαλοειδεκτομή για την αφαίρεση, μείωση ή αντικατάσταση του IOL γίνεται η θεραπεία του.

Υπεραχοειδής αιμορραγία. Αυτή η τρομερή, αλλά πολύ σπάνια επιπλοκή μπορεί να οφείλεται σε εκσπερμάτιση αιμορραγία λόγω ρήξης των ακτινωτών αρτηριών. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή του είναι: ο ηλικιωμένος ασθενής, το μεγάλο μέγεθος του πρόσθιου τμήματος, το γλαύκωμα, η καρδιαγγειακή νόσο, αν και η ακριβής αιτία του δεν είναι ακόμη σαφής.

Σημάδια υπερχοσωματικής αιμορραγίας θεωρούνται:

  • Δυναμική τεμαχισμός του πρόσθιου θαλάμου, αυξημένη ΙΟΡ, πρόπτωση ίριδας.
  • Η εκπνοή του υαλοειδούς, η εμφάνιση στην κόρη ενός σκοτεινού μαστού, η εξαφάνιση του αντανακλαστικού.
  • Σε σύνθετες περιπτώσεις, το περιεχόμενο του βολβού μπορεί να διαρρεύσει πλήρως μέσα από την περιοχή τομής.

Η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της τομής και της εκτέλεσης της οπίσθιας σκληροτομής. Παρόλο που η συνιστώμενη χειρουργική επέμβαση μπορεί να αυξήσει την αιμορραγία, με αποτέλεσμα απώλεια ματιών Στην μετεγχειρητική περίοδο, συνταγογραφούνται στεροειδή για να σταματήσει η φλεγμονή του ασθενούς (τοπικά και συστηματικά).

Cleanvision  Επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη στον οφθαλμό

Οίδημα κερατοειδούς. Αναστρέψιμη επιπλοκή του ενδοθηλιακού χειρουργικού τραύματος. Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισής του είναι οι ασθενείς με ενδοθηλιακή δυστροφία. Άλλοι παράγοντες της εμφάνισής του μπορούν να θεωρηθούν ως παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας και μετεγχειρητική αύξηση της ΙΟΡ.

Πτώση της ίριδας. Αυτή η μάλλον σπάνια περιπλοκή μπορεί να συνοδεύει χειρουργική επέμβαση καταρράκτη μικρών τομών. Τα κύρια σημάδια της απώλειας της ίριδας είναι οι άνισοι ουλές του τραύματος, οίδημα της ωχράς κηλίδος, αστιγματισμός, επιθηλιακή ανάπτυξη, ενδοφθαλμίτιδα.

Σε αυτή την περίπτωση, οι τακτικές θεραπείας εξαρτώνται από το χρονικό σημείο της επέμβασης. Εάν η πρόπτωση ανιχνευθεί αμέσως (εντός 2 ημερών μετά την επέμβαση), τότε σε περίπτωση απουσίας μόλυνσης, η ίριδα επανατοποθετείται και συρράπτεται. Εάν η επέμβαση εκτελέστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πεσμένη περιοχή της ίριδας αποκόπτεται λόγω του υψηλού κινδύνου μόλυνσης.

Κυστικό οίδημα του αμφιβληστροειδούς. Αυτή η επιπλοκή συνδέεται με τη ρήξη της κάψας του φακού και την πρόπτωση ή την παραβίαση του υαλώδους σώματος. Μπορεί να συμβεί μετά από μερικούς μήνες ακόμα και αν δεν υπάρχουν χειρουργικές επιπλοκές.

Τα σχετικά βίντεο του γιατρού μας

Περίοδος αποκατάστασης

Η λειτουργία της αντικατάστασης του φακού με καταρράκτη συνεπάγεται μια ορισμένη περίοδο αποκατάστασης, όταν είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι συνιστώμενοι κανόνες για την ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης. Αυτοί οι κανόνες είναι κοινές σε όλους τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, ο θεράπων ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάποιες προσαρμογές σε αυτές, εφόσον το απαιτούν οι λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης περίπτωσης.

Γενικές συστάσεις στην μετεγχειρητική περίοδο:

  • Για να αποκλείσετε τις επαφές στο χειρουργικό μάτι και την πίεση πάνω σε αυτό.
  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γυαλιά ηλίου σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και σε συννεφιασμένες καιρικές συνθήκες και το χειμώνα.
  • Ακολουθήστε το πρόγραμμα των επισκέψεων στο γιατρό και ακολουθήστε όλες τις απαραίτητες συστάσεις.

Λειτουργία. Η λειτουργία αντικατάστασης του φακού δεν απαιτεί ξεκούραση στο κρεβάτι. Ορισμένες απαιτήσεις ισχύουν μόνο για τον ύπνο: μην κοιμάστε στην πλευρά του χειρουργικού οφθαλμού και στην κοιλιακή χώρα τις τρεις πρώτες ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Cleanvision  3 μέθοδοι χειρουργικής αγωγής της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς

Υγιεινή Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης και του πλυσίματος, είναι απαραίτητο να αποκλείσετε την είσοδο νερού στο χειρουργικό μάτι. Εάν αυτό συνέβαινε ακόμα, πρέπει να ξεπλύνετε το μάτι με διάλυμα φουρασιλίνης (02%).

Ντύσιμο. Συνιστάται να το φοράτε μόνο τις πρώτες 3 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του φακού. Το ντύσιμο θα προστατεύσει το τραυματισμένο μάτι από σκόνη και έντονο ηλιακό φως ή τεχνητό φως. Γίνεται πολύ εύκολα, γι 'αυτό γυρίζω τη συνηθισμένη φαρμακευτική γάζα σε διάφορα στρώματα και τη συνδέω στο μέτωπο με ενισχυτική ταινία.

Σταγόνες. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη λοίμωξης και η ταχύτερη επούλωση της επιφάνειας του τραύματος, ο θεράπων ιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει διάφορα φάρμακα σε σταγόνες σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: την πρώτη εβδομάδα – 4 φορές την ημέρα, τη δεύτερη – 3 φορές, την τρίτη – 2 φορές. Στη συνέχεια, όλα τα φάρμακα ακυρώνονται.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όλοι οι περιορισμοί καταργούνται εντελώς και το άτομο επιστρέφει στον συνήθη τρόπο ζωής και εργασίας του. Ωστόσο, παραμένουν προληπτικές επισκέψεις στον οφθαλμίατρο για εξέταση, προκειμένου να ελέγχεται η δυναμική της αποκατάστασης και να αποκαθίσταται η όραση.

Με την επικοινωνία με την Οφθαλμική Κλινική της Μόσχας, κάθε ασθενής μπορεί να είναι βέβαιος ότι ένας από τους καλύτερους Ρώσους ειδικούς θα είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα της θεραπείας. Η εμπιστοσύνη στη σωστή επιλογή, φυσικά, θα προσθέσει μια μεγάλη φήμη της κλινικής και χιλιάδες ευγνώμονες ασθενείς. Ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός για τη διάγνωση και θεραπεία των οφθαλμικών νόσων και η ατομική προσέγγιση των προβλημάτων του κάθε ασθενή είναι μια εγγύηση για υψηλά αποτελέσματα θεραπείας στην Eye Clinic της Μόσχας. Διεξάγουμε διαγνωστικά και θεραπεία σε παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών και ενήλικες.

Μπορείτε να διευκρινίσετε το κόστος μιας διαδικασίας, να κλείσετε ραντεβού με την Κλινική Μάσκας της Μόσχας, καλώντας τη Μόσχα 8 (499) 322-36-36 (καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00) ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα ONLINE RECORDING FORM.

Cleanvision Ελλάδα